Dato: 31. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr. Den 31 December 1864.

Kjre Fru Ingemann!
Fr Aaret farer hen, maa jeg sende Dem Brev med Hilsen og Tak for Deres Venskab og Deeltagelse for mig i mange Aar, som i dette sidste. Det var i 1824 jeg som Sko le discipel fra Slagelse, frste Gang besgte Dem og Deres Mand i Sor; det er nu 40 Aar siden, ja man bliver gammel! endnu synes jeg at Alt i Stuerne er uforandret, jeg trder ind i den gamle kjre Tid, der med sit det Allerbedste var uforandret heelt, da vor kjre Ingemann endnu sad der; han er nu borte, men hele Omgivelsen, og De, hans kjreste Deel, er der; jeg synes derfor, mens vi sidde sammen i Stuen og jeg seer hen til hans Plads ved Bordet, at han snart maa trde ind og samles med os. Han kommer ikke, men vi gaae til ham. Mange Tanker og Flelser gik stille igjennem mig ved dette sidste kjre Besg. Gud glde og styrke Dem! Vi have Alle levet et tungt bitterligt Aar, og mig har det srligt trykket da jeg ikke har flt mig istand til nogen Slags digterisk Virksomhed., Nu, om fie Timer, farer Aaret hen; naar De lser dette Skrevne er et nyt Aar begyndt, jeg har en forunderlig Tillid til at det Aar som begynder, vil blive lysere og bedre for os Alle.

Da jeg Lverdag Morgen kom ud paa Sor-Banegaard, kom Heise og hans Kone for at sige mig god Dag, leg . troede ikke at de lnger vare i Sor; Heise fortalte mig at han havde componeret eet af mine Ungdoms Digte: rkenens Sn. Jeg glder mig til ret snart at hre det. Frst henimod Aften naaede jeg her til Basns; fattige Bnderbrn her rundt om fra, vare indbudte til Jule-Bespiisning og Juletr; de fik Klder og nogle Smaating, men Livlighed var der ikke. Efter at vi ldre havde drukket Thee, tndtes for os et Juletr, men heller ikke her var ret Juleglde, i det mindste i mig, var den ikke. I forgaars var her Jagt; den 5 Januar vil Ungdommen spille Comedie, en Vaudeville kaldet: "Jomfruen". Frst efter den Forestilling, kommer jeg herfra og til Kjbenhavn, hvor nu "Ravnen", med Musik af Hartmann, indstuderes; der bliver Eet og Andet for mig at tage vare. Jeg haaber til Gud at Sind og Tanke skal fyldes med Liv til Digtning og maaskee jeg da i Foraaret flyver lidt ud. Hils Deres Sophie venligt fra mig, hun er en god Sjl, der trofast slutter sig til Dem.

Deres inderlig hengivne

Tekst fra: H.C. Andersens Hus