Dato: 25. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

472. Til Henriette Collin. Basns,

Juledag den 25 Dec 1864.

Kjre Fru Collin!

Det var en langsommelig Fart i Torsdags med Godstoget fra Kjbenhavn til Sor, jeg kom der frst Klokken halv fem, altsaa efter halv femte Time. Fru Ingemann blev srdeles glad ved at jeg kom, men hun er desvrre nu saa serdeles dv at man maa have mange ,Tale-Krfter for at stte en Slags Samtale igang; jeg gik op paa min Stue og hvilede imellem; men det forniede mig meget at see endnu hvor levende det indre Liv var, og hvor deiligt hun lever517 i gammel Tid og i den hun seer saa klart bag Graven; uendeligt lnges hun efter at samles med sin Bernhard. Gartner Rothe har gjort store Forandringer med Haverne ned til Sen og saaledes ogsaa med Ingemanns; den halve Deel er skaaret bort; vel har han spurgt frst Fru Ingemann om Tilladelse og hun gav den strax: Det er jo en stor Godhed mod mig, sagde hun, at jeg har Lov til at boe her, jeg lever jo ogsaa vist kun et Par Aar endnu, hvorfor da gjre Vanskelighed!

Det hele nye Anlg hvorved Rectorboligen, Rothes og Ingemanns Huse komme til at lgge som Enklaver i Academie Haven, er srdeles smukt, men Drengene paa Academiet miste en stor Tumleplads og fra Ingemanns Have er skaaret den Deel hvor Ingemann oftest sad, en stor Hi er jevnet, den gamle Sile-Sokkel som tjente til Bord, ligger nu udenfor paa Veien, hvor dog endnu de mgtige Trer skygge, men ikke lnger inde i Haven. I Lverdags Morges gik jeg med Banetoget fra Sor, men naaede frst Basns henimod Klokken 3 om Eftermiddagen. Fattige Bnderbrn havde iaftes deres Juletr her paa Gaarden; de havde spiist godt forud og syntes nsten at have spiist sig tause og stille, der var ikke Fut i dem. Efter Thee fik vi Andre Juletr; Luzia havde hklet et stort Teppe til at lgge under mit Bord i Kjbenhavn, Fru Scavenius forrede mig et Par broderede Tfler og en Bog. Her var meget stille og ingen Juleglde.

I Dag har jeg lbet lidt i Haven, og skriver nu for at bringe Dem og Deres minTak for det gamle Aar, Sorgens Aaret, Ulykke-Aaret; gid det snart var, heelt faret hen og et godt og bedre rullede op, paa det haaber jeg. Hils Louise og Jonas! han morede sig jo ved Faust? Jeg fik kun talt faae Ord med ham efter Forestillingen. Et Par Ord, i Forretnings Sag, lgger jeg her ved. Onsdag er her Jagt og den 5 Januar Comedie; fr efter den Tid kommer jeg da ikke hjem, nu er der jo heller ingen 6te Januar der kalder.

[I Margen: ] Gld mig ved Nytaar med Brev.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost