Dato: 25. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

471. Til E. Collin.

Basns, Juledag 1864.

Kjre Ven!

Tak for alt Godt i det sidste, for os Alle, saa tunge Aar! Gld mig med et Par Ord fr det slipper, eller lad, Nytaars Dag bringe mig det. Vil De hre om min Fart herud, mit Ophold hos Fru Ingemann, da ls Brevet jeg har skrevet til Deres Kone. Dem har jeg nu at bede om, hvad De altid ved Julen glder mig med, en lille Oversigt med Hensyn til min Formue ved Aarets Slutning; altsaa hvad jeg eier ved Udgangen af 1864; vil De da ogsaa tilfie hvilken Rente jeg har faaet i Aaret 1864, saa veed jeg den naar jeg nu snart skal opgive for Staten hvad min Indtgt har vret i dette Aar. Forrige Juul var der ikke Tid og Tanke om [at] flyve ud, maaskee det nu kan skee i Aaret som kommer; en Udfart hrer til mit Digterliv og min Virken, men jeg maa see hvorledes Pengemidlerne stille sig; de 10,000 Rdlr vilde jeg ndig rre ved. Nu Lev vel! Breve til mig, veed De, gaae til Basns pr Skjelskjr. Gud give Dem Sundhed og Humeur; lev inderlig vel!

Deres trofaste, H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost