Dato: 20. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 December 1864.

Kjre Fru Scavenius!

Strax efter Modtagelsen af Frken Luzias Brev, som jeg hjerteligt takker for, tog jeg min Bestemmelse med Udreisen; jeg havde lovet Fru Ingemann at naar jeg reiste til Basns skulde jeg lgge Veien over Sor og blive n eller to Dage hos hende, noget jeg glder mig meget til, da Gud veed om jeg en flgende Juul, seer den kjre gamle Kone. Jeg skrev altsaa strax til hende at jeg Mandag Middag (den 19de) kom med Godstoget, og blev hos hende til Onsdag Morgen, for at jeg, som sdvanlig, kunde ved Frokosttid naae Basns; men hele denne tagne Bestemmelse er gaaet overstyr, jeg fik om natten en voldsom Tandpine at jeg Dagen derpaa, Sndag, sendte Afbud til Fru Ingemann og har ikke ladet Brev gaae til Basns; Tandpinen har vedvaret og frst i Nat har jeg faaet ordentlig Svn, nu kunde jeg i morgen Onsdag reise, jeg vil haabe det, og da om Fredagen vre paa Basns, men nu kommer det Tilflde af Operaen Faust netop imorgen skal gives frste Gang, jeg har stor Lyst paa til at hre denne deilige Musik, der nu medens jeg er paa Landet rimeligviis vil blive givet hver anden eller tredje Aften, jeg mener derfor at da det nu kun er om een Dag lnger at gjre, at jeg da bliver Onsdag over og om Gud vil, reiser Torsdag til Sor, bliver der Fredag over og gaaer da med Morgentoget paa Lverdag den 24 December til Slagelse og Skjlskr hvor jeg jo da tr haabe at finde Vogn til Basns, saa at vi sees omtrent ved Frokosttid. De vil jo, Kjre Fru Scavenius, nok see mig til Nytaar over, altsaa omtrent 10 a 12 Dage. Meget lnges jeg efter at komme ud fra Byen, og hos kjre, velsignede Mennesker fornemme Glde og Lys, ved Udgangen af dette sidste tunge, mrke Aar. Det ny som kommer venter jeg meget Godt af; det er som havde jeg en Forudflelse om at god Tid da igjen begynder.

Deres Naades taknemmelig hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus