Dato: 14. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

467. Til Henritte Collin.

Conradine Lyst ved Slagelse. Den 14 August 1864.

Kjre Fru Collin.

De seer af Overskriften at nu er jeg paa Conradine Lyst; det tilhrer to, ildne ganske unge, Comtesser Moltke, Dttre af den afdde Grev Carl Moltke til Aagaard; her er nydeligt og en gte dansk Natur, kun savner jeg Havet.

Tak for Brevet jeg fik paa Christinelund; der var Veiret meget daarligt al den Tid jeg var der, aldeles som under mit forrige Besg, Regn og Blst, jeg gik og frs, kunde selv om Natten ikke varmes op. Det var med nogen Vanskelighed jeg undgik at tage mod Indbydelse til Nys, det vil sige at blive der; jeg er glad ved at Louise var paa Christinelund, det var mig en Behagelighed der; hun bliver jo nogen Tid endnu, fler sig der vel, paa lidt af sin gamle Hovedpine nr. Jeg tog med Posten fra Prst til Ringsted; i den gode By Nestved fik jeg en Dame fra Falster ind i Vognen, jeg syntes at skulle515 kjende hende, hun gav imidlertid ikke Tegn dertil, men da jeg spurgte om hun ikke var Claudine Valenkam, svarede hun jo med Tilstning Beck; vi talte, naturligviis, meget om Familien i Dronningens Tvergade og hun fortalte mig at hun boede i Sor; der paa Jernbanen mdte hendes Mand hvem hun prsenterede mig for, men der var i hans Vsen Noget saa kjligt at jeg opgav at aflgge Vesit. Gamle Fru Ingemann blev umaadelig glad over at jeg kom, det rrte mig og da det siden Ingemanns Dd var frste Gang at jeg igjen var Gjest der i Huset, var det en ganske egen Flelse at betrde min gamle Stue og overnatte der. Fra Vinduet saae jeg i Maaneskinnet over paa Ingemanns Gravmonument og det blev lnge efter Midnat fr jeg fik Svn. Der var en deilig Fred, som fr, i Ingemanns Huus, Fru Ingemann og den gamle Pige sgte at gjre mig det saa hyggeligt, jeg havde ret Fornemmelsen af at vre en velkommen Gjest, Alt blev derved sndags festligt. Igaar Eftermiddags kom Vogn efter mig her til Conradine-Lyst. Her er som sagt nydeligt, dertil Indtryk af Velstand og alle Beqvemmeligheder. Fru Scavenius venter mig sidst i Ugen, men jeg har mere Lyst til at komme til Kjbenhavn og skriver derfor at hun ikke maa vente mig fr til Juletid, om vi da leve. Her paa Conradine-Lyst bliver jeg til Fredag516 Eftermiddag og reiser da rimeligviis til Roeskilde og er nste Mandag eller Tirsdag i Kjbenhavn, Brev tr jeg vel ikke haabe fra Dem? Jeg lnges efter at vide noget om Jonas og om Viggo, begge haaber jeg snart at see i Kjbenhavn.–Soldaterne vende nu tilbage, jeg har talt med Enkelte. Det er saa tungt at see dem komme tilbage uden Sang og Hurraraab, og dog have de holdt ud, lidt og stridt. Ved Slutningen af forrige Krig var der fornielige Dage! naar komme nu disse! Hils Deres Mand og alle Kjre i Rosenvsenget.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost