Dato: 5. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

466. Til Henriette Collin.

Christinelund den 5 August 1864.

Kjre Fru Collin!

Kun i Tilflde af godt Veir vilde jeg i Onsdag tage herud til Ses, Veiret blev slet og jeg tog dog den Vei, idet jeg ikke tnkte mig det saa slemt som det var. Jeg havde skrevet til Christinelund at stormede det, da kom jeg ikke, de sendte altsaa ikke Vogn og jeg maatte tage med Dagbefordringen og anvende min Indflydelse hos de andre Reisende og Drikkepenge hos Kudsken for at kjre denne Omvei her til og saaledes slippe for at tage til og atter fra Prst. Paa Seiladsen lede de Fleste af Ssyge, jeg ikke. Louise fandt jeg blomstrende og tilfreds, Brnene meget sde, Henrik flittig med sin Raps, Jonna en opmrksom Huusmoder, men blsende og meget koldt er her, en stor Forandring fra Opholdet i det solhede Nyhavn. Jeg har nu begyndt med at skrive Brev og reenskrive Saul; det er nu et Par Dages Arbeide. Louise har i Dag sendt Brev til Jonas, jeg har lagt en lille Skrivelse indeni, men haaber at han nu har faaet min tidligere strre, den jeg sendte pr Feldpost; naar De hre at han har modtaget samme, da lad mig vide det, thi fra ham venter jeg ikke saa tidligt Brev. Hvad skal jeg fortlle Dem herude fra, hvor Timerne stille glide i hinanden, men hvor Sindet dog ikke befries [for] Tidens Tryk. Gld mig ret snart med et Brev. Endnu har jeg ikke vret paa Nys, endnu har jeg ikke taget Bestemmelse for hvor hen jeg styrer her fra, det skal De senere erfare. I dette ieblik seer jeg Deres Louise med Brnene, der have vret i Bad ved Prst, komme paa deres smaae Fdder, vandrende henad Veien tilbage. Lille Janina er en livlig lille Pige, hun har strax kastet sig med Lidenskab over mig, der gaaer til at ville bres og til at hun hos mig vil udgrde alle sine Prvelser og Skuffelser. Nu har jeg omtrent fortalt Alt hvad jeg herude oplever og veed, tag til takke, og vr dernst saa elskvrdig at give indlagte Par Ord til Fru Drevsen, det er altid lidt mere end en mundtlig Hilsen. Deres Mand min bedste Hilsen og nu lev hjertelig vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost