Dato: 4. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Christinelund ved Prst den 4 August 1864.

Kjre Fru Scavenius!

Reisen til Norge iaar har jeg aldeles opgivet, jeg kan, under Tidens Tryk, under hele min Sjle-Stemning som Dansk, ikke iaar flyve ud til Fremmede; sidde inde i Byen, hvor saagodt som alle Venner og Bekjendter ere afsted kan jeg heller ikke. Deres Naade veed at jeg tilbragte en otte Dage paa Bade-Anstalten ved Helsinger, da jeg nu kom hjem, var det, i de sommerhede Dage, en sand Qval at blive i Nyhavn; der modtog jeg imidlertid deres Naades venlige Brev, der saa omtrent har krydset min Skrivelse til Basns. Deres Naade siger mig at jeg er velkommen paa Claudinelyst og sprger mig om Tiden jeg kommer. Jeg er nu paa Christinelund hos Stampes og tnker paa i nste Uge at tager herfra, det vil nu beroe paa hvad Deres Naade skriver; De var saa venlig at sige mig, da jeg forlod Basns, at jeg endnu engang senere paa Aaret var velkommen der, kommer jeg ikke til Uleilighed, da tnker jeg, fra Christinelund at gaae til Nestved og strax samme Dag at naae Basns og da efter en otte Dage at tage til Claudinelyst hvorfra jeg igjen paa Hjemtouren aflgger et Par andre Besg, saa at jeg sidst i Maaneden kommer til Kjbenhavn, men er det ikke beleiligt nu at jeg igjen besger Basns, da gaaer jeg ligefra Christinelund til Claudinelyst, og jeg har maaske da den Glde, om jeg lever, og vi ikke Alle ere slaaede reent istykker, at see Basns ved Juletid. Vil Deres Naade aabent og ligefremt sige mig om De vil see mig nu eller senere, og give mig et Brev derom til frstkommende Sndag eller Mandag; i Brevet beder jeg om Comtesse Moltkes Adresse at jeg da herfra kan mlde min Ankomst, jeg veed ikke om Breve til hende sendes per Slagelse. Kommer jeg imidlertid frst til Basns, da kan jeg derfra skrive til Claudinelyst. Vil Deres Naade hilse hjerteligst Frken Luzia, ligesom ogsaa Frken Brandes og hendes Fru Moder, jeg antager at de to ere paa Basns. Tiden er tung og bitterlig for os Alle! Ingen raader Vorherres Tanke med vort stakkels kjre Fdreland! Sndag eller Mandag tr jeg jo vente Brev, da jeg ved den Tid nsker at tage Bestemmelse med min lille Rundreise hjemad Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus