Dato: 22. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Marienlyst Badeanstalt den 22 April 1862 [c: 22 Juli 1864].

Kjre Hr Henriques!

I Mandagsaftes forlod jeg Sllerd; det var min Bestemmelse at gaae til Norge om Onsdagen, men da Morgenen kom kunde jeg endnu ikke tage Bestemmelse til Afreisen. - Alt seer saa mrkt og tungt ud, mit Sind er slet ikke til at flyve afsted, men i Byen, hvor nsten alle mine Venner ere borte, kunde jeg heller ikke sidde, jeg kastede mig derfor i en Banevogn nordpaa og foer igaar Morges til Fredensborg hvor jeg har overnattet og hvorfra jeg i Dag er naaet Marienlyst. Her var alle Pladser optagne, men netop i det jeg stod i Begreb med igjen at kjre herfra, forlangte en Engelnder sin Regning, han vilde afsted og jeg fik hans Vrelse, jeg kommer nu fra Middagsbordet hvor jeg traf nsten kun Bekjendter, saaledes Deres Fru Svigerinde og hendes Brn, Puggaards, Pontopidans, &. Her er smukt, livligt og dog eensomt, om man nsker det; jeg har nu et iebliks Ro og denne vil jeg benytte til at besvare Deres Skrivelse, som ganske tilfldigt kom mig i Hnderne. Frst igaar Morges tidlig tog jeg Bestemmelsen at flyve ad Nordbanen og i det jeg passerer Holte, kommer Postmesteren og siger: "Her ligger Brev til Dem!" - "Fra Hvem?" sprger jeg, da jo Ingen kunde vide at jeg vilde komme her. Jeg saae nu at det var fra Dem, kjre Ven, og at De har troet mig endnu i Sllerd; der seer De nu jeg alt i et Par Dage er borte fra, ellers skulde jeg nok have talt til Fru Neergaard om at tage Actier, men at skrive derom til hende gjr jeg ikke gjerne. Selv har jeg Actier i Casino og nsker ikke flere. - Vr ikke utilfreds med mig.

Dette Brev maa jeg sende over Kjbenhavn, da jeg ikke veed Deres Adresse paa Landet; jeg bad Deres Frue om den, men jeg har ikke erholdt den. Meget lnges jeg efter at tale med Dem og Hende, see Brnene, see hvor smukt De have det og tillige hilse paa Frknerne Price. Fra Jernbanen er der nok ellers en halv Times Vandring til hvor De boer, har man sagt mig. Er det Tilfldet, da maa jeg heller kjre med Vogn. Et Par Dage bliver jeg her paa Badestedet og vil blive meget oplivet ved at hre lidt fra Dem eller Deres Frue.

For Hartmann har jeg fuldfrt Opera-Texten: Saul, i hele fem Acter; jeg haaber og forventer et stort Mestervrk af vor kjre, geniale Componist. Nu lev hjertelig vel! Tak for alt Godt og bevar i venlig Erindring Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 88-91)