Dato: 16. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

464. Til Henriette Collin.

Sllerd, Nyholte Station den 16Juli 1864.

Kjre Fru Collin!

Fra Sllerd endnu et Brev! siger De nok; dette er vistnok ogsaa det sidste denne Gang. Jeg tillod mig at mlde mig hos Dem til Middag paa Sndag, men jeg kommer ikke, Fru Neergaard har overtalt mig til at blive den Dag endnu herude og frst paa Mandag Eftermiddag kjrer jeg til Kjbenhavn. I Ugens Lb kommer Fru Drevsen, skeer det ikke da flyver jeg afsted igjen, men om det bliver til Norge eller Christinelund veed jeg ikke, helst fli jeg ind i den anden Verden, thi af denne er jeg trt, mt af Dage som disse. Vi kjrte igaar gjennem Skovene; hvor der er smukt! vi vare ved Stranden, saae paa de mange tarvelige Landsteder ved Strandveien, et Par ligge som om de vare tabte af en Fltte-Omnibus. Vi kom forbi Strandmllen, der lugtede af Silkeborg, der var saa ganske Kludelugten jeg kjender fra Fabriquen derovre;–i Dag er det koldt og blsende, jeg har forsgt at skrive paa Saul, men det vil ikke gaae, kun et Par Sange til Scenerne hvor Saul jages af sin onde Dmon har jeg Tanke og Stemning for. I Aviserne klinger endnu intet Davids Harpespil til Belroligelse i disse mrke Tider. Ogsaa herude seiler man om mellem politiske Partier og hist forskjellig Opfatning af situationen.–Dog, om Alt dette vil jeg ikke skrive, ikke tale; hvad er der sandt i, naar man fortller at Professor H. P. Holst skal vre Scene?Instructeur ved det kongelige Thcater; det skal have staaet i Aviserne; hvo har gjort dette Valg? Gaar Casino overstyr? Hvo skal i Stedet for Gehemeraad Tillisch, som Styrende for det kongelige Theater? Er det Staldmesteren Danneskjold? Nu er vel Deres Louise reist; der vil da blive endnu mere stille i Hjemmet, Oluf maa nu aldeles overtage Ungdoms Livet. Er Theodor stadigt hjemme, det maa vre meget eensomt, i hvor underholdende end Vappe kan vre.– Fru Augusta Collin er vel meget ngstelig for Edgar? Hvorfor have de sat ham fast? det bedrvede mig at lse den unge Trepkas Dd; stakkels gamle Fru Falbe! hendes Hjerte, troer jeg, hnger fast ved hendes Brn og Brnebrn. Gid at der dog snart kom Vaabenhvile, Fred'ndash;men bilken Fred!–

Nu lev vel! aldrig nok kan jeg takke Dem for Deres milde, venlige Deeltagelse, de gode ine De altid modtager mig med naar jeg i min Uro hjemme driver afsted og veed ikke ret hvor jeg skal havne! Gid at De snart maatte see Jonas, uskadt, glad og livsmodig som han er.

Lev vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost