Dato: 15. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Sllerd ved Nyholte Station den 15 Juli 1864.

Kjre Fru Henriques!

Imorgen har jeg vret 14 Dage herude i Sllerd hos Kammerherreinde Neergaard, saalnge var det ikke min Bestemmelse at blive her uagtet jeg forud vidste hvor velkommen jeg er, hvor rigt og godt Alt er indrettet, men jeg har vret meget angrebet af en Tandbyld; hele den frste Uge her, var en Lidelsens Uge, jeg havde en Tandpine forenet med Feber, saa at Lgen dagligt maatte see til mig, jeg laae med Suurdeig under Fdderne; havde piinlige svnlse Ntter og da jeg havde det allervrst gav man mig endogsaa Vaagekone, men jeg var ganske febril i Tanken om at hun kunde sove fra Lyset, Lgen gav mig et Par Snit i Munden og saa kom jeg mig og vi have gjort flere smukke Kjretoure, men arbeide har jeg ikke kunnet, dertil er mit Sind for betynget; den smukke Natur, det deilige Sommerveir er slet ikke nok, jeg har flt mig ved at synke sammen ved al den Nd og Jammer der gaaer over vort kjre Danmark. Endnu seer jeg ikke Udgangen. Det er for mig som havde jeg levet mit Jordlivs gode Dage, jeg har ikke Illusioner for de kommende. Hvor det dog er lnge siden jeg saae Dem, kjre Fru Henriques og Brnene; jeg kunde have vret baade i Prankerige og Spanien i al den lange Tid! I Dag sender jeg dette Brev for dog bringe mig i Deres Tanke, men jeg maa lade Brevet flyve over Kjbenhavn, jeg fik aldrig at vide hvorledes jeg skulde stile Brev til Dem ude paa Landet. - Med min Reise til Norge er jeg endnu i Uvished, enten flyver jeg pludseligt derop, om fredelige Tider synes at kunne komme eller jeg bliver her nede i vort smukke, vort lidende Land. Hils kjrligt Deres Mand og Brnene! hils Melchiors. Collins tilbragte der en fornielig Sndag; Fru Collin talte der med Dem, kjre Fru Henriques, og jeg fik en Hilsen. - Fr Mandag Aften kommer jeg ikke til Byen, det er vist; i Dag fler jeg mig ivrigt mindre vel, nsten kunde jeg nske snarest at flyve ind i den anden Verden og der glemmer jeg ikke Vennerne paa Jorden.

Deres taknemmelig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 84-87)