Dato: 9. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

460 Til Henriette Collin.

Sllerd den 9 Juli 1864.

Kjre Fru Collin!

Det var venligt og deeltagende at De skrev saa snart til mig; her ude faaer jeg slet ingen Breve og jeg trnger til disse, isr savner jeg Efterretninger om Fru Drevsen, gid at jeg snart maa hre at hun er i Hjemmet. Vil De takke Deres Mand for hans reneste Brev, det jeg netop modtog en halv Time efter at min Skrivelse var sendt til ham; egenligt maa jeg takke Dem for Brevet, De var jo, den ledende Tanke. I Dag har jeg vret her paa ottende Dag, saalnge var det ikke Bestemmelsen, dog bliver jeg her endnu nogle Dage, thi hele Tiden herude, har jeg, som De veed, vret syg og det paa Legem og Sjl. I forgaars blev min Tandbyld skaaret, igaar var jeg derfor saa vel at jeg kunde kjre en lille Tour og tog da over at besge Linds. Moder og Dttre vare gaaet Lind imde, men Pigen fik dem kaldt tilbage, jeg blev der en god halv Time; de havde det godt og ganske hyggeligt; da jeg kom hjem fik jeg atter Besg af Lgen, jeg maatte paa ny skjres i Munden, det var tredie Gang, og jeg tnker det er forbi512 der med, uagtet det at skjres er Intet mod Qvalerne forud. Hovedet er nu lett[e]re, maatte Sindet ogsaa snart blive det. Igaar kom Efterretningen om Ministerskiftet, jeg holder ikke af at skifte, men her var tilvisse intet Andet for, tnker jeg; gid nu de nye Ledere maa kunde frelse Fartiet; det er underligt at vre ombord og selv slet Intet at kunne gjre. Aviserne vi faae ere 24 Timer gamle, det er utaaleligt i Dage som disse. Jeg har Gru for at komme til Byen og lnges dog der efter; lad mig vide hvorledes det staaer til, lad mig hre Noget om Jonas; gjerne skrev jeg til ham, De kan vre roligfor at min Stemning ikke skal udtale sig saaledes at den kaster Skygge ind i hans gode Humeur; hvor hen sender man Brev? Hvor er Louise? Bliver her Vaabenhvile ind til nste Foraar, som man fortller, da troer jeg at det vil vre mig ganske godt at reise en Tid til Norge (og maaskee Sverrig), Deres Mand slog paa den Strng, og jeg har besvaret den efter ieblikkets Forhold. Siig mig Noget, men ikke Rygter;513 ved disse forstaaer jeg det Upaalidelige. Fru Neergaards Svigersn Grev Ahlefeldt er nu, som Frivillig, afreist til Fyen; hele Huset er besat, det er meget lille men nydeligt, dog indseer jeg at her ikke kan optages en eneste ny Gjest saalnge jeg er her; hver lille Krog er optaget, dette driver mig ogsaa afsted uagtet de synes ndigt at slippe mig; fr Tirsdag eller Onsdag kommer jeg neppe til Byen. Hils nu Deres Mand, Louise og hele Familiekredsen, fra Nrrevold til Rosenvnget; lad Einar og Harald vide at jeg lnges efter at tale lidt med dem, vi saae slet ikke hinanden de faae Dage jeg var i Byen. Breve til mig sendes over Nyholte. (Sllerd pr Nyholte).

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost