Dato: 24. juni 1864
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

454. Fra E. Collin.

24/6 64.

Jette fik idag Deres Brev af 22de dennes og deraf seer jeg, at De har faaet mit dto og endnu vil kunne modtage dette paa Basns .– Psalmen er smuk.

Der kan ikke vre Tvivl om, at Conferencen'ndash;uagtet den endnu skal komme sammen imorgen, men uden noget fastsat Forhandlingsgjenstand–maa betragtes som sluttet uden fredeligt Resultat, og at Krigen altsaa fortsttes. Om den begynder paa Sndag eller udsttes lngere, om Preussen vil udvide Occupationen eller kun beholde hvad det har, om vi atter skulle vre alene eller idetmindste England kommer med'ndash;alt dette veed eller aner vi intetsomhelst om. Vi, som hverken regjere eller tage Deel i Kampen, kunne kun lgge Alt i Guds Haand.

Jeg har i lngere Tid vret daarlig, af meer eller mindre strke Mellem-Gulvs-Smerter; ogsaa idag har jeg dem med Aandedrts-Besvrligheder. At det ikke alene kommer af physiske Grunde men ogsaa af et aandeligt Tryk, er hist rimeligt. Jeg gaaer tidt irette med mig selv, naar mine Tanker henvendes til Jonas; thi hvilken Ret have vi til at beklage os over en Situation, som vi have flles med tusende Andre; men man siger saameget til sig selv, uden at det gjr det rette Indtryk. Mine Anskuelser om hvad Krigen vil fre til have meget lidet at betyde. Jeg veed kun, at vi ere gaaede til den yderste Grndse af Eftergivenhed og at dette tildeels erkjendes af andre Magter; jeg kan derfor ikke tnke mig, at England og Sverrig kunne lade dette hengaae uden at deeltage. Naar vi indtil den Tid forholde os ganske defensivt, er Faren vel ikke saa stor, som den ofte synes.

Lad os idet mindste haabe det.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost