Dato: 17. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Basns den 17 Juni 1864.

Kjre Hr Etatsraad Drevsen!

Inderligt lnges jeg efter et Par Ord fra Dem eller Andre i Familien, som siger mig hvorledes Viggo har det, hvorledes Deres Kone og Jonna frdes derovre. Jeg har forgjves ventet paa Efterretning da jeg gjerne vilde skrive derover, nu bliver det mig forlnge, men da jeg er uvis om Brevet er rigtigt adresseret lgger jeg det her indeni, og beder Dem, om Adressen er som den skal vre, da strax, efter Modtagelsen, at lgge det i en Brevkasse; det kommer da en Dag senere til Stedet end om det afgik directe derhen fra Basns; men det gaaer mere sikkert. Igaar fik vi herud fra Lazarettet 6 af vore flinke / Soldater, alle gaae de ved Stok, men her ville de blive godt forpleiede, Fru Scavenius gjr Alt for dem og jeg er saa opmrksom troer jeg, som om Viggo eller Jonas kunde vre mellem Dem. De ere srdeles glade og opholde sig nsten stadigt i den smukke Have der her gaaer lige ned til Havet. Hils Snnerne, Fru Bytner og alle Kjre.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S: Om mit Digt i Dagbladet: "Danmark", skriver Bjrnstjerne-Bjrnsen smukt:

"Jeg maa altid grde naar jeg lser Digte af Dem i denne Tid, thi en saadan Evne til at optage i sig hele Landets Sorg og Haab, har jeg aldrig seet Mage til. Det er kun et naturligt Udbrud, som hvert eneste Menneske selv har gjort sig hundrede Gange, og som her faaer Harmoniens Vinger op til den Algode. Og saavist som De har denne Evne, saa vist har Folket Senekraft, saavist som den Enkelte kan finde Smertens og Haabets dleste Udtryk, saa vist skal det Hele ikke forgaae i Smerte eller forspilde sit Haab.

--

N.B. dette har jeg skrevet ind i Brevet til Deres Kone, deri er jo intet Politisk, som man jo skal undgaae i Breve derover.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 657-58)