Dato: 16. juni 1864
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

452. Fra Henriette Collin.

Torsdag 16de Juni [1864]

Kjere Andersen

Tak for Deres 2 sidste Breve, det er rart at vide Dem velbeholden under behagelige Vilkaar i den de[i]lige fredelige Natur, der lader sin velsignede Sol skinne paa Ven som paa Fjende.

Om 8te Dage ere vi altsaa maaskee atter midt i en ulykkelig og haabls Krigs Rdsler, jeg synes det er Vanvid at begynde forfra, og hvad saa?–

Fra Jonas har jeg ikke hrt siden i Lrdags, da var han rask, tilfreds og kamplysten'ndash;Vor Herre holde sin Haand over ham!–

I Morgen reiser Adolph Drewsen til Broager, Viggos Saar lges godt men efter Lgens Mening vil det dog vare til midt i August inden han kan sttte paa Benet.–

I vor Familie og flleds Kreds er Alt ved det Gamle og Sndag Formiddag samler os Alle hos Theodor'ndash;Saa bliver der politiseret og photographeret og det er altid fornieligt at hre lidt glad ungdommelig Snak og Latter.–

Jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem at Gotliebs har leiet en 4de Sal i Store Kongensgaden tt ved Tvrgade'ndash;Vi ere Alle glade ved at faae Gusta ud i vor Nrhed, hun kunde aldrig blive hjemme oppe i den uhyggelige Kant af Byen.–

Louise'ndash;NB Collin'ndash;er paa Rungsted og faar rde Kinder uagtet hun hver Morgen ved Theebordet frer en blodig politisk Kamp med Benny.

–I Gaar havde vi Besg af Fr. Bgh med Maleren Block fra Rom[;]det er 2 indholdsrige unge Mnd og Block er vist en ypperlig sand Natur, saa vist som han er en stor og flelsesfuld Kunstner'ndash;

Edvard har i de sidste 8te Dag[e] af og til flt sig lidt daarlig og det viser sig saa strkt i hans Udseende at man skulle tro han havde vret rigtig syg, med Guds Hjelp har det intet at betyde'ndash;Denne Vinter har gjort ham som saamange Andre, mange Aar ldre'ndash;

Nu kom der Brev fra Jonas, han er saa rask som aldrig fr, har en udmrket Compagnicommandr som hedder Schults, en Holstener som har tjent i Insurgentarmeen i forige Krig men er nu en Typus for en Soldat i den danske Hr'ndash;Jonas er blevet Undercorporal og finder sig i enhvr Henseende godt tilrette i sit nye Liv uagtet han lever meget usselt f Ex: llebrd til Formad og Tykmelk uden Sukker til Eftermad!–

Plakaten til det nye Lystspil er jo meget interessant og lovende, men naar De opfordrer mig til selv at tnke mig Resten, saa gjr De mit gode Hoved til langt bdre end det er!–

Lev vel kjere Andersen

hele No 19 i Tvrgade hilser Dem

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost