Dato: 8. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 8 Juni 1864.

H. C. Andersen.

Kjre Fru Henriques!

I Dag er det den frste varme Sommerdag, derfor flyve dette Blad som en Sommerfugl hen til Deres Hjem ved Stranden; ogsaa jeg har det aabne Vand for mig, med Laaland og Langeland i Horizonten" Skoven er saa deilig grn; Kukkeren kukker; da jeg i Fredags kom her og frste Gang iaar, saa at sige, traadte ud i det Grnne, hvor der mylrede med Kodriver, Anemoner og Stjerneblomster, blev jeg nsten veemodig, jeg havde under de tunge mrke Tider ikke tnkt paa Foraaret, ikke troet at det kom saa smilende og lysteligt som det kommer. Imidlertid kan jeg dog endnu ikke bestille Noget, fr var jeg altid productiv naar jeg kom paa Landet; jeg fler mig her som jeg var kommet op fra Sygesengen og begyndt at komme mig i den friske Natur og Guds Solskin, men til at bestille Noget, det slaae de aandelige Krfter ikke til. Herude ere vi en heel Dag tilbage med Aviserne, vi vide frst om Mandagen hvad de Andre inde i Kjbenhavn allerede vide om Sndagen og Ventetid er lang. Hvad mon Konferensen bringer? Er Udfaldet, efter Omstndighederne, godt for os, da reiser jeg op til Norge, men fr den Tid, haaber jeg, sees vi! Hvorledes lever Deres Mand og alle Brnene? Hils dem hver isr. - Gld mig med et Brev, men send mig det i Lbet af otte Dage, thi ellers kom det maaskee for seent. De maa endelig srdeles hilse Deres Svigerinde Fru Melchior, jeg besgte hende fr jeg tog paa Landet; hun og Dttrene vare, som altid, meget elskvrdige mod mig; jeg glder mig meget til at komme der, naar jeg nu snart er i Byen. Meget lnges jeg efter at komme i Stemning til at arbeide, saa lang Tid er drevet uvirksom hen. For Hartmann har jeg lovet at fuldende i Sommer en Opera-Text: "Saul", jeg har nok i Tanke Planen, men ikke et sangbart Ord paa Papiret, dog det groer vel, faae vi en nogenlunde god Fred. Vorherre give os den. Iaar seer jeg altid Storken staae i sin Rede, ikke en eneste Gang seer jeg den flyve, det er efter gammel Folke-Mening et Tegn paa at jeg ogsaa skal blive i Reden, slet ikke flyve iaar, det er ikke trsteligt naar man selv er en fdt Vandrefugl. Seer De Frknerne Price, Scharff, Professor Hedt eller andre Venner og Bekjendter, da hils fra mig, snart kommer jeg med Damp hen ad Banen eller hen over Sen og naar jeg kommer veed jeg, at som altid, vil i Deres Hjem, milde ine modtage mig! Men det er sandt, hvor boer De? Jeg veed jo ikke engang Stedets Navn, lad mig hre derom; denne Brevdue giver jeg Adressen: "Vimmelskaftet".

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 80-83)