Dato: 1. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 1ste Juni 1864

Kjre Fru Henriques!

Hvad er det dog for et Veirligt! jeg har i Dag, den frste Juni, endnu i Kakkelovnen, De og Deres maa jo fryse fast ude under de grnne Trer ved den aabne Strand. Forrige Sndag vilde jeg bestemt ud til Dem, men det blev jo stormende Efteraar; naar faaer jeg Dem dog at see! jeg kommer med Sol-Varmen; nu flyver jeg vel indpakket i Vinterti og lukket Vogn, nogle Dage til Basns, der faaer jeg i Kakkelovnen og kan leve ganske vinterligt godt; derfra sender jeg Dem endnu et lille Brev og naar jeg saa vender tilbage have vi vel Sommer! jeg lnges efter ret en heel lang Dag at blive ude i Deres nye Hjem, hvor der jo er smukkere end hvor De forrige Sommer boede. Igaar endte Forestillinger(ne] paa det kongelige Theater, der var aldeles fuldt Huus til forhiet Priis; der blev givet Don Juan; iaften er en stor Concert i Studenterforeningen, Indtgten tilfalder de Faldne og Saaredes Efterladte. Jastrau og Fru Zinck synge. -

Til nste Saisson staae nok ivente for os Operaerne Faust, Brama og Bayaderen, samt Ravnen. Jeg tnker nu at skrive Texten til "Saul". Med Viggo Drevsen gaaer det noget langsommeligt, men dog fremad, hans Moder' er hos ham og i de sidste Dage een af hans Brdre og hans Sster Baronesse Stampe. Imorgen reiser min unge Reisekammerat Jonas Collin, der var med mig i Spanien, denne Gang reiser han som Menig over i Feldten. - Fru Jerichau er endnu i London, der maler hun Prindsen af Wales lille Sn. Hils nu kjrligt hele Brneflokken og dens Fader. Gid at der snart maa komme lysere Tider for vort kjre Fdreland, jeg har stor Angest for hvad Konferensen kan bringe. Vi staae saa forladte, vi staae ene. Dog Gud vil ikke slippe os.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 77-79)