Dato: 16. maj 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn anden Pintsedag den 16 Mai 1864

Kjre Jonna!

Dit Brev, som jeg igaar modtog, gldede mig meget; Du og Din Mand ville give mig Huus og Hjerte=Rum et Par smukke Sommer=Dage, jeg tager glad derimod og skal senere sige Tiden. Nu skriver jeg strax i det Du, helst allerede Onsdag, nsker nogle af de Papirs=Sparebsser der ere indviede med et lille Vers af mig; men disse Sparebsser eller sker, bleve solgte ud paa Bazaren i Studenter= Foreningen, der findes intet Oplag tilbage. Det gjr mig ondt at maatte mlde dette. At mit lille Lystspil tiltaler Dig er mig en Glde; var det kommet paa Scenen i en lykkeligere Tid, da var det blevet et lille Kasse=Stykke, tr jeg nsten tro, efter det Besg det for ieblikket har, da Theatrene ellers / staae saa temmeligt tomme. Hvo har vel Lyst til at gaae nu paa Comedie; jeg kan kun holde ud der, naar jeg har Musik. Mit Sind er tungt, det vil ikke lfte sig! Som en forfriskende Luftning fra Havet kom dog Efterretningen om vore Sefolks Seier under Helgoland. Det var et fornieligt Syn igaar at see Skibene komme; alle Rerne besattes med Matroser, Kanonerne rungede, Hurra ld fra Folkernassen paa Langelinie og fra Toldboden; jeg blev af Hr Prior indbudt ombord paa "Flora", vi gik heelt ud om Skibene, ja besgte selv ude i Randen, "Danebrog". Veiret var saa smukt, kysten saa sommergrn; alene de tunge Alvors Tider ere dog endnu ikke borte! Hvad vil skee! var her kun ret hos Alle Sind og Hjerte for det Nationale! - / Til Din Moder har jeg skrevet, men det var mig besvrligt at skrive, jeg kunde jo ikke ret tale ud af Sjl og Hjerte, hvert Ord skal veies og vendes. Dine Svigerforldre ere jo nu paa Nyse? Det var meget venligt og trofast af Baron Christian Stampe at han kom hjem til mig fr han forlod Byen; han gjorde et saa godt Indtryk paa mig! - Iaftes kom Kronprindsen hjem, jeg hrer at Kammerherre Hegermann=Lindenkrone ogsaa er indtruffet; her maa vre hjem-permiterede en Mngde, jeg seer i Dag Gardister og andre Militaiere, som lnge ikke var her; igaar Aftes klang saa fornieligt Sefolkenes muntre Sind i det de gik gjennem Gaderne. Klara Hartmanns Bryllup stod i Garnisionskirken den 10 Mai; Hartmann sagde mig at det var Kl 7, jeg kom der da, men / saa havde han taget Feil af Klokkeslettet, Brylluppet var allerede 6. I Kirken blev afsjunget flgende Sang jeg havde Skrevet.

I Prvens Tid paa Alvorsdag,

Slaaer Hjertet just med strke Slag,

Og Kjrlighedens rose groer,

Udfolder sig saa kraftig stor;

Hvad siger det om Verden brast,.

Naar Hjerterne kun holde fast.

Med Barne=Sind i Barne=Aar

I mdtes i den unge Vaar,

I Solskin, Blomstren, Gldes Sang,

I Danmark var der Fred den Gang,

Nu snker her sig Srgeflor,

Men Kjrlighedens Rose groer.

Velsignelse har hvert dens Blad,

Den lfter, styrker og gjr glad;

i Alvors Dage Held og Magt

Ved Sammenholdet bliver lagt,

Det fle og forstaae I To

I Kjrlighed, i Haab og Tro.

I gav hinanden Haand og Ja,

Fr her og hist. Halleluja!

Hvad Gud tilsammenfier, groer

Fra Jorden op i Engle= Chor;

I Fryd og Lovsang knler ned,

Alt Liv er fdt i Kjrlighed

(Venstre margin:)

Hils Din Mand og Brn, Svigerforldre, Elisa og Baron Christian, ligesom ogsaa Frken Anker. Hjerteligst .H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus