Dato: 1. januar 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

446. Til Henriette Collin.

Basns den 1ste Jan 1863. [C: 1864]

Kjre Fru Collin!

Det er Nytaarsmorgen, min Tanke er hos Dem og Deres, det har den daglig vret siden jeg reiste fra Byen, Gud velsigne og glde Dem for Deres Velvillie mod mig; Deres Huus er mig nu Hjemmets Hjem, og altid vil jeg huske den Inderlighed, det milde Sind hvormed De der nylig talte til mig da jeg kom dybt og inderlig bedrvet, det virkede saa velgirende beroligende ind paa mig. Forleden Aften blev jeg overrasket ved at faae Brev fra Jonas, jeg gik ikke glad til det, men da jeg havde lst det takkede jeg ham ret i mit Hjerte, det var, efter hans Personlighed, et godt, hjerteligt Brev, jeg svarede ham derpaa, ud af mit fulde Hjerte, men sagde ogsaa hvad jeg maatte sige, thi man kan ikke slaae ieblikkelig over i de samme glatte Folder, naar en heel Verden har trykket Sindet, men han maa see hvor stor en Plads der staaer aaben for ham i mit Hjerte og at det er mig en Smerte skal jeg ikke see ham groe fast der. Og ret beseet, hvad er saa det Kjvleri i en Tid saa alvorsfuld, saa tung som denne. Hvad vil der skee for Danmark, for os? Det er ikke en Krig mod en Regent, det er en Krig mod et Folk, en brusende Flod der strmmer ind over os. Hvad er nu Sandhed, hvad er nu Ret? Jules Jrgensen sendte mig Brev forleden Dag og bad mig klare for ham det holstenske og slesvigske Sprgsmaal, han vilde da besrge min Forklaring optaget i nogle franske Aviser. I flere af disse, ligesom i de engelske er Sagen jo tydelig drftet; jeg lgger imidlertid hans Brev ved, om Deres Mand skulde fle sig opfordret til at skrive, han vil ogsaa rigtigere og klarere end jeg, der ikke er inde iTingene, kunde stte det fra hinanden; men hvad hjelper det til! Man vil ikke hre, man vil ikke forstaae.

I Dag fryser det tilmorgen 10 Grader; vore stakkels Soldater ligger i Barakker i denne Kulde og Vandene fryse til, Frosten slaaer Bro for Fjenden, det er som skulde og maatte vi overvldes. Endnu vide vi her Intet om et nyt Ministerie er sat; jeg gaaer som i Feber; et Par Dage endnu maa jeg blive her, jeg har lovet det; Mandag eller Tirsdag tnker jeg at vre i Byen. Hils Deres Mand, Louise og Jonas. Gud glde og velsigne Dem Alle. H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter