Dato: 25. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 25 December 1863.

Kjre Ven!

Dette Brev kommer til Dem imorgen tidlig; det bringe Dem min hjertelige Lyknskning til Fdselsdagen! et nyt Leveaar ruller op for Dem idet vort gamle Aar er ved at slutte. Mit Brev her skal kun sige Dem at De er levende i min Tanke, at jeg skatter Deres Venskab og Velvillie for mig; gid at det lnnes paa Deres Brn naar de flyve ud i Verden; Kys hvert isr fra mig og bring Deres fortrffelige Kone min hjrtelige, rbdige Hilsen. Deiligt og lykkeligt er det at have et Hjem som De har det, man forstaaer det bedst naar man selv intet Hjem har og er en eensom omflyvende Fugl, og maa vre glad ved at ty under gjstfrit Tag! Det gamle Aar har bragt os Alle megen Alvor og tunge Dage, hvad mon det nye Aar bringer? Gid at De i Dag paa Deres Fdselsdag i Glde forud fle at det Bedste endnu kan komme! - Tnk idag lidt paa mig naar De sidder ved Middagsbordet, mine Tanker ville da vre hos Dem og Deres.

Reisen herud' til Basns var just ikke saa behagelig; allerede Klokken tre om Morgenen var jeg vaagen, og en Time efter stod jeg op. Da jeg saa, Klokken halv syv, kom paa Banegaarden traf jeg der Drewsens Snner som fra Klokken elleve om Aftenen havde ventet deres Moder med Toget, dette var endnu ikke kommet. Flere Personer sad og ventede; der var stor Frygt for at en Ulykke kunde vre skeet Telegraph-Traadene vare itu paa hiin Side Roeskilde, man kunde ingen Efterretninger faae. Endelig Klokken halv otte gik et Tog fra Kjbenhavn, men kun til Roeskilde, jeg tog med og erfarede da, at der i Stormen, Aftenen forud, var omblst en Mngde store Trer og Telegraph-Stnger, Korser-Toget var ikke naaet lnger end til Slagelse. Efter noget Ophold i Roeskilde blev der sagt os at nu kunde vi komme videre; her skulde nu igjen tages Billetter; vi vare mange Reisende, og der var kun eet Menneske til at slge Billetterne, De kan derfor tnke Dem hvilken Trngsel og Trykken der blev for komme til Billet; Tid blev der ikke til at Godset kunde nummereres; med Kridt blev skrevet paa hvert Stykke Bestemmelsesstedet og der maatte man saa, efter denne Opgivelse, selv see at finde det ud. Ved Ringsted holdt Aften- og Morgentoget fra Korser. Da jeg forlod Jernbanen, havde jeg en tung, slet Vei at kjre til Skjelskjr, her var Havet steget op i Gaderne, men nu meget i Aftagende, paa Basns var en Deel af Haven under Vand, og et af de store ldgamle Lindetrer af Stormen rykket op med Rod.

I Aftes havde vi Juletr, men naar man ikke har Julelys tndt inde i sig selv saa er det dog ikke rigtig Fest. Nu imorgen begynde Skuespillene, seer og hrer De Noget til "Liden Kirsten", saa hils hende. Jeg bliver herude Nytaar over. Glder De eller Deres Frue mig med Brev, da finder dette over Skjelskjr til Basns. hils fra mig vore flles Venner og Veninder. Endnu engang et godt og velsignet Livsaar.

Deres hengivne

Til

Hr. M. Henriques.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 71-74)