Dato: 25. december 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

444. Fra E. Collin.

1ste Juledag. 1863

Et Brev, selv om det intet indeholder, er dog en ieblikkelig Lysning i Vintertaagen; og derfor vil jeg sende Dem et saadant Glimt. Thi jeg har meer end Tid nok. Jeg sidder nu, frste Juledag, oppe i mit Vrelse i Ministeriet ganske alene, og venter paa, om Begivenhederne skulle skaffe mig noget at bestille. I ieblikket er nemlig en fuldstndig Oplsning; Ministeriet har indgivet sin Dimission, men der er ingen Udsigt til at faae et nyt Ministerium; uden Ministre, der ville medunderskrive, kan Rigsraadet ikke sammenkaldes. Alle Potentater forlade os, og hvad skal Kongen nu gre? Jeg seer ingen anden Udvei end Krig.–Saaledes hitideligholdes Julen af Christenheden , Executionen er proclameret i Holsteen og begyndt med at afstte Overprsident Scheele. Telegraphtraadene ere overskaarne ved Altonas saa vi ere uden directe Forbindelse, selvom den Sjllandske Linie nu er istand.

Det var da et rdsomt Veir; stakkels Ingeborg, som maatte tilbringe hele Natten paa Ringsted Banegaard.

Jeg vil ikke skrive meer, fordi jeg ikke kan finde andet end triste mner.

Lad os snart hre fra Dem.

Deres

d. 25 Decbr. 1863

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost