Dato: 10. november 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 Nov 1863.

Kjre Fru Scavenius!

Hjertelig Tak fordi De gldede mig med Brev; jeg lngtes just meget efter at vide hvorledes Deres Naade og Frken Luzia havde det! netop da Brevet kom afsendte jeg et exemplar af I Spanien, det er rimeligviis i Sndags indtruffet paa Basns. Jeg havde saa gjerne sendt Brev med, men min Tid var saa optaget, saa at jeg ikke kunde. Jeg har altforlnge vret taus, men Deres Naade vil see at jeg har vret srdeles flittig; hele min ikke lille Bog har jeg omskrevet endnu engang siden jeg havde den Glde at lse den i Brudstykker for Deres Naade og Frken Luzia; foruden det har jeg skrevet et nyt originalt Lystspil: Han er ikke fdt, det er i to Acter og antaget til Opfrelse paa det kongelige Theater; ved Nytaarstid tnker jeg det kommer paa Scenen, naar Mad: Sddring er saa vel at hun kan fremtrde. Dernst arbeider jeg paa en fire Akts Folke-Komedie for Casino og har i disse Dage endt frste Akt. Deres Naade vil saaledes see at jeg har vret og er srdeles flittig; dobbelt lnges jeg derfor efter at flyve lidt ud og glder mig srdeles til Juletid da De forunder mig igjen at tilbringe en kort Tid i Deres hyggelige Hjem. Hr og Fru Rossing har jeg slet ikke set siden de Bryllups Aftenen forlod Basns; jeg om ikke senere paa Landet og saaledes ikke til Sor. Om Hr Rossings Ophold paa Comune-Hospitalet, hrte jeg frst da han forlod det. Deres Naades Ftter, Grev Moltke-Hvitfeldt gldede mig i Sndags med et Besg; vi talte naturligviis om Basns, ligesom ogsaa om Maxen; den smukke Land-Eiendom, maa Fru Serre nu slge og Grev Moltke-Hvitfeldt havde ogsaa raadet hende dertil, da den store Drift der er besvrlig at bestyre. Jeg har i dette Efteraar ikke vret meget ude, mine Arbeider holder mig hjemme. I den sidste Uge lider jeg af Hold i Brystet; Luften er mig saa gjennemtrngende og kold at jeg ret nsker mig til Malaga eller Murzia for ret at aande. Maaskee, om Gud vil, bliver jeg nste Vinter ude, men jeg frygter da ogsaa for at jeg vil fle mig altfor eensom, da jeg jo maa reise alene. Dog der er lang Tid til den nste Vinter, Gud veed hvad der kan skee i denne; gid at vi maa slippe for Krig! den er altid en Ulykke. Deres Naade har da lst i Berlings Tidende det mrkelige Stykke af Grundtvig, hvor han svarer, eller rigtigere, ikke svarer paa Biskop Martensens Bog. Hartmanns Opera Ravnen synes nu ikke at komme paa Scenen i Vinter, Gonouds Faust er der ogsaa Tvivl om vil blive givet, Omkostningerne ere nok saa store. Fru Jerichaus Billed af Hans Majestt Kongen er ganske ypperligt, men derimod synes jeg ikke om hendes Billed af Prindsessen af Vales. Gid nu at dette mit Brev maa finde Deres Naade og Frken Luzia glade og vel! jeg tillader mig senere at mlde mig lidt fr Juleaften, gid at den Tid snart var; jeg frygter rigtignok for det bliver en iskold Juul med Frost og Snee, det tyder der paa, vi have jo allerede Iis paa Vandet.

Grev Frijss fra Frijsenborg ere her i Byen for en 14 Dage, men tage snart hjem og blive Vinteren over paa Frijsenborg. Men mange Hilsener til Frken Luzia og min Ven Otto, Deres Naades taknemlige hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus