Dato: 19. oktober 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 19 Sept. [c: October] 1863.

Kjre Ven!

Det bliver nu snart to Aar siden jeg havde den Glde at sende Dem eller Fru Bushby Udhngs Arkene til "Iisjomfruen", og et Par andre Smaahistorier, jeg hrte imidlertid Intet om hvorledes det gik den lille Bog, eller om den var udkommet; endelig modtog jeg ifjor i Madrid, det var omtrent ved Juletid, et Brev fra Fru Bushby at nu vilde Iisjomfruen udkomme; [udstr: Et Par trykte Ord laae] i Brevet laae klippet ud af et engelsk Blad et Par trykte Ord, der mldte om Bogens Komme. Jeg reiste imidlertid ind i Frankrige, blev et Par Maaneder i Paris, og sgte i engelske Aviser om hvad Kritikken sagde om den / lille Bog, jeg spurgte i flere Boglader om den, men Ingen kjendte den. Da jeg kom hjem til Kjbenhavn, fandt jeg paa mit Bord en engelsk Udgave af Iisjomfruen, men der var udkommen i Amerika, og jeg var ret bedrvet over at De kjre Ven, ikke havde taget Dem af det lille Vrk. De kan derfor tnke Dem min Glde ved for kort Tid siden at faae Brev fra Dem og hre at nu udkom Bogen og at det altsaa har vret af sand Interesse for denne at det har vret udsat saalnge, [overstr: og at] i det den er blevet saa rigt og smukt illustreret. Jeg maa derfor paa det hjerteligste takke Dem, min dle, deeltagende Ven. De skrev om hvem jeg nskede tilsendt enkelte Exemplarer, / jeg har ikke besvaret dette Deres kjrkomne Brev endnu, i det jeg siden min Hjemkomst har vret overordentligt virksom, jeg har skrevet en heel ny Bog "I Spanien", den er beslgtet med "I Sverrig" og med "En Digters Bazar". Bogen er allerede under Pressen og dersom hvad jeg antager, De vil udgive den paa Engelsk, skal jeg saa snart jeg hrer fra Dem, strax tilsende Dem eller Fru Bushby Udhngs-Arkene. Bogen er af Strrelse som "I Sverrig" og jeg troer giver et Billed af Spanien. Foruden denne Bog har jeg vret opfyldt af et dramatisk Arbeide, som ogsaa er fuldfrt og netop i disse Dage antaget til Opfrelse paa det kongelige Theater. Alt dette meddeler jeg Dem for at forklare min lange Taushed. Iaftes modtog / jeg atter et Brev fra Dem, der fordrer ieblikkelig Svar; De vil at Bogen skal dediceres til hendes kongelige Hihed Prindsessen af Wales, og har allerede for mig erholdt Tilladelse dertil, saaledes forstaaer jeg det. Jeg seer heri Deres overordenlige Velvillie og Deeltagelse og br takke Dem, men jeg nskede rigtig nok gjerne at have vidst det fr De anholdt om Tilladelse, nu De har den er det kun en om at skrive denne Tilegnelse [overstr: og], [overstr: det] jeg kjender ikke Formen i Engeland, naar man tilegner kongelige Personer en Bog, er det rigtigt saaledes:

Deres kongelige Hihed Prindsessen af Wales i allerdybeste refrygt

Forfatteren.

Jeg skriver et Par Ord til Fru Bushby og vil til hende nedskrive paa dansk Dedication for at den kan forstaaes i mine danske Udtryk og rigtig gjengives paa Engelsk. Det som her har forskrkket

[Resten mangler.]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 1, 192-95)