Dato: 22. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Aug. 1863.

Kjre Hr Henriques!

Jo, jeg er i Spanien! men jeg haaber at mine Venner ville faae Glde deraf. Jeg er i den Grad beskjftiget med min Reise at jeg nsten altid sidder inde. Endnu har jeg Gjennemskrivning og mange Correcturer, dette vre nu sagt for at forklare at jeg ikke er kommet ud til Dem og Deres Frue. Daarligt Veir og Forkjlelse vil jeg slet ikke omtale. Frken Bremer hrer jeg er i Ramlse, hende vilde jeg have besgt paa Sndag, men det bliver anderledes. Deres Hr Svoger, Melchior, var hos mig i Torsdags og indbd mig til Dagen derpaa, det passede mig ikke godt og jeg udbad mig da om jeg hellere turde komme paa Sndag, jeg opgav da Reisen til Ramlse. Deres Hr Svoger .og Sster have flere Gange vret saa opmrksomme og gode at indbyde mig, men endnu har jeg ikke vret der, De reise i nste' Uge til Italien, jeg kan saaledes ikke forandre Bestemmelsen; men vil De og Deres Frue see mig Mandag eller Onsdag, saa kommer jeg omtrent Klokken eet, to derud og lser, kjrer da hjem Klokken 7, men maa det vre en Sndag, da kan jeg ikke fr nste Sndag; vr nu saa elskvrdig at lade mig vide hvilken af de nvnte tre Dage De behager. Med den inderligste Tak og de hjerteligste Hilsener.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 69-70)