Dato: 8. august 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

443. Fra E. Collin.

Men du hellige Cathrine, hvor er Andersen dog henne? Dette var i lngere Tid det hver Dag gjentagne Sprgsmaal, indtil Deres Brev til Jette arriverede igaar. Da De kommer paa Mandag, er der egenlig ingen Grund til nu at skrive; men deels har jeg nu en til anden Beskftigelse ubrugelig Pause, deels vil jeg lade Dem vide, at jeg i denne Tid er noget ubehagelig paa Grund af et mod de gjeldende Hegnsanordninger stridende Hul i mit Tandgjerde. Dette er det godt at De veed, for at De ikke skal troe, at De ved Deres Hjemkomst finder mig elskvrdig, og for at De skal skjnne paa, hvor godt De selv har det, skal De hre meer derom. Jeg maa nu erkjende, at Gummer ikke kunne erstatte Tnder, som der staaer i den gamle svenske Vise: nei, jag p gumman mig ei kan frlta. Dersom De skulde have en Tvivl om, at dette Citat er gte, vil jeg henvise Dem til Jean Pauls bekendte: Vergessene Gedichte sind neue. Min Tanke dvler snart ved den af Lind i sin Tid foreslaaede Invention: maskintygget Rugesbrd for gamle Folk, snart ved de gamle Heste, der skydes naar de ikke kunne tygge deres Foder lngere; og alle de smaa Billeder de vende sig omkring.

I Lbet af nste Uge reiser Louise til Christinelund og jeg har lovet Jonna at flge hende og blive der et Par Dage. Au revoir. Hils Hartmann.

8/8 63

Deres E. C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost