Dato: 21. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

439. Til Henriette Collin.

Basns den 21 Juli 1863.

Kjre Fru Collin!

De er vist paa Rungsted, dog derud finder vel nok mit Brev; hvorledes lever og fryser De!–Det er da en ynkelig Sommer! Folk sige jo rigtignok, Det maa De ikke sige! vi havde virkeligt fjorten Dage det deiligst[e] veir! Jeg havde omtrent to smukke Dage paa Frijsenborg, det vil sige veirlige smukke Dage, thi hele Opholdet selv, var hist behageligt; Greven er meget elskvrdig og Grevinden en sjlden fortrffelig Kone. Photographerede bleve vi Allesammen, jeg har et heelt Album hjem jeg fik der, mod kun Portrtter af Familien, hele Grupper hvori jeg selv er anbragt. Her har De mig med de tre unge Comtesser og Frken Krieger506; faaer det ilde Plads i Deres Album kan Deres Mand jo anbringe det i den Samling vor jeg findes i forskjellige Udgaver. Vil De takke Deres Mand for hans indholdsrige korte Skrivelse, Jonas fik jeg een ligesaa kort fra, men det var altid et Tegn paa at jeg var i hans Tanke og det er jeg glad ved at vide; jeg lnges efter ham! Paa Frijsenborg saae jeg efter Snegle til ham, men ikke en eneste var at opdage i hele den store Have, jeg talte derom og da blev der sagt at man nsten aldrig havde fundet der en Snegl; to eller tre i hele Aaret var det almindelige, maaskee denne Meddelelse kan have nogen Interesse for Jonas. Fru Drevsen paa Silkeborg er syg, det er nok en Hjerte-Sygdom, Dr Ditzel blev flere Gange kaldet i de sidste Dage jeg var der; Hjemreisen var ikke just den behageligste; det blste strkt, men jeg var paa et godt Skib: Eideren og Capitain Groth som frer det, var srdeles opmrksom og venlig mod mig, jeg sad i hans Lukaf og slap for at blive sesyg. Fra Hartmann har jeg faaet Brev[;] han mlder at Christian Winther er traadt ud af den Comite som uddeeler det Ankerske Legat, og at Cultus Ministeren har stillet i hans Sted Digteren Hertz, det er mig skrkkeligt ubehageligt, Hertz er stokdv, Alt maa afhandles skriftligt, og det bliver jo forfrdeligt at skjndes paa Tavle, skjndes ville vi, thi jeg er aldeles vis paa at han aldrig vil vre af samme Mening som jeg. Enhver Anden end Hertz vilde jeg hellere have.

Den femten[de] August var bestemt som Misz Dunloups Bryllups Dag, nu bliver den allerede den 1ste August da Fru Scavenius vil reise den 3die, det er Skyld i at jeg tidligere tog fra Jylland end jeg ellers havde gjort; gld mig nu, senest i nste Uge, med et lille Brev, De veed at et saadant til Basns sendes over Skjelskjr. Det er trist, jeg finder Fru Scavenius i lidende Humeur, maaskee indvirket ved Broderens Dd; men De skal ikke tale om hendes Befindende. Hils Deres Mand, Louise og Jonas, item Oluf og Forldre, samt Theodor. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter