Dato: 12. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 12 Juli 1863.

Kjre Fru Henriques!

Imorges blev jeg glad overrasket ved at faae Deres kjre, velkomne Brev, og for at vise Dem min Glde skriver jeg strax. Med Brnene haaber jeg at det gaaer stadigt godt frem, De selv og Deres fortrffelige Mand ere jo begge vel. Jeg blev paa Glorup omtrent 16 Dage og havde det udmrket. To nydelige Stuer, som Grev Leon, nu vor Minister i Paris, ellers beboer, blev tildeelt mig; der var ingen Fremmede, jeg havde den strste Ro og alle Beqvemmeligheder, som et rigt Huus kan give; nsten Halvdelen af "I Spanien" fik jeg gjennemarbeidet og nedskrevet, desuden taget en Afskrift af "Ravnen" til Hartmann, eller rettere til Theatrets Brug. Kaffe om Morgenen og Frokost om Formiddagen tog jeg paa mit Vrelse, ved Middagsbordet var jeg sammen med Greven og et Par Indbudne og saa kjrte vi og samledes igjen til Theen, saaledes fli Dagene hen. I Tirsdags tog jeg over Beltet til Korser, laae der om Natten og gik Onsdag Formiddag med Dampskibet til Aarhuus; jeg sad paa Skibet ved Siden af en gammel Kone fra Slagelse Kloster, da vi vare under Samse, sagde hun til mig, "Det varer lnge fr vi komme til Nyborg!" - Det var en 79aars gammel Kone der var gaaet feil ombord, hendes Familie ventede hende i Nyborg og nu gik hun til Aarhuus. Capitainen var imidlertid saa elskvrdig at give hende fri. Fart hen og tilbage, og lade hende overnatte ombord, det stakkels gamle Menneske! I Aarhuus ventede en Vogn paa mig og jeg naaede Frijsenborg der ligger i en storartet Skovnatur; Familien er meget elskvrdig og opmrksom mod mig, jeg har det som et Grevebarn og bliver her til i Dag otte Dage, da indtrffer jeg, om Gud vil, til Basns og bliver ind i August. Jeg tnker Trykningen paa min nye Bog da strax kan begynde. "Ravnen" haaber jeg skaffer os Alle Glde, den kommer nok paa Scenen fr Frken Hebbe, i Marts, trder op! Scharff, det kjre Menneske, har jeg ikke hrt fra siden han reiste, at skrive er nu ikke hans Sag, og jeg veed aldeles ikke om et Brev fra mig kan naae ham i Stockholm, jeg maa altsaa vente til jeg veed at han igjen er i Kjbenhavn; til Hr. Eckardt har jeg skrevet, han er rimeligviis nu med sin smukke unge Kone i Interlaken. Hils Frknerne Price fra mig og bed dem ogsaa bringe fra mig en Hilsen til den syge Moder. Jeg har faaet nogen Forkjlelse, Gigt i Nakken og ondt i Brystet, men jeg tnker det er Flyve-Gigt og saa flyver den! Seer De Billes da hils, lige saa mine andre Venner i Deres Omgivelse. Mit Album har jeg med og fryder mig hver Dag ved Brnegruppen ude fra Strandveien. Til Hr Melchior skrev jeg paa hans Fdselsdag, jeg haaber Brevet kom samme Dag; med Tankerne var jeg mellem Gjesterne.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

E. S. Siig mig lidt om Bournonville bliver hos os!

18.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 65-68)