Dato: 10. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

437. Til E. Collin.

Frijsenborg 10 Juli 1863.

Kjre Ven!

Det er vistnok en Plage for Dem at jeg beder Dem gjennemlse vedlagte Brev, men De gjr det jo nok og kan De give mig et Fingerpeg til at hjelpe Manden, da gjr De det. ieblikkelig er det om at han faaer lidt Penge, jeg beder Dem om De i det aabne Brev jeg her sender med til ham vil indlgge tre Rigsdaler, som De er saa god i vort Mellemvrende at skrive paa min Regning. Jeg kan kun give tre Rigsdaler, han fik hvad jeg kunde gnu, nu da jeg var i Byen, og han kommer vistnok igjen. Han er Musiklrer, Hartmann har taget sig af ham og Alle som kjende til Manden anbefale ham paa det Bedste. Jonas er maaskee saa god at bringe ham mit Brev med de tre Rigsdaler, da faaer han dem sikkert og af en venlig Haand.

Grev Frijs er jeg frste Gang hos og kan altsaa ikke strax begynde her at samle ind til en Fattig; Fru Scavenius behver ingen Person til skrivende Forretninger som Manden troer, og jeg er forlegen ved at plage mine formuende Venner om Hjelp til saa mange Trngende som i den Tanke henvende sig til mig. Tilgiv mig den Besvr jeg gjr Dem!

Paa Glorup havde jeg det fortrffeligt; Moltke-Hvitfeldt var Opmrksomheden selv imod mig, jeg havde det som Sn paa Gaarden. Jeg var ivrigt flittig, reenskrev hele Ravnen, der strax ved Theatrets Aabning skal indstuderes; jeg reenskrev daglig henved i 6 Timer, min nyeste Bog og har endnu meget Arbeide tilbage, som her fortsttes. Jeg er meget tilfreds her paa Frijsenborg, Grevinden505 isrdeles, Greven og hele Familien behager mig. I Dag til Middag skal jeg see Dr : Ditzel, det er mange Aar siden vi to talte sammen. Deres Kone og Louise ere nok paa Rungsted? Jonas sendte jeg fra Glorup en ske med Snegle, mon de havde nogen Betydning for ham, det kjre Menneske. Hils!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost