Dato: 3. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

436. Til Henriette Collin.

Glorup den 3 Juli 1863.

Kjre Fru Collin!

Tak for Deres Brev, nu er De altsaa paa Rongsted, der er vel ogsaa Louise, hils hende! fra Jonas har jeg faaet Brev, det gldede mig, han er meget i min Tanke. Jeg overvldes i den sidste Tid af Breve fra unge Mennesker, meest Haandvrkere, der endelig ville til Kjbenhavn og blive Poeter, De saae eet fra een af disse Ulykkelige og fik mig til at skrive og besvare hans Klagemaal, men nu faaer jeg for mange Skrivelser af den Slags, som om jeg var Fstemand paa Parnasset og kunde skaffe gode Tjenester! Jeg er meget plaget forresten af Gigt i Nakke og Arme, aldrig fr har det vret saa galt, vidste Jonas hvor voldsomt det var han vilde med megen Fryd, det Skarn, sige: Kan Du nu see Du er en gammel Een! jeg gaaer i disse Dage i Skoven og samler Snegle til ham. Her er srdeles smukt, jeg har det som var jeg Sn i Huset. Tirsdag Aften reiser jeg til Corser, overnatter der og tager da Onsdag den 7de til Frisenborg ved Aarhuus, mere end 8'e Dage bliver jeg vel ikke paa dette mig nye ubekjendte Sted, men jeg hrer fra Dem haaber jeg, eller fra Jonas!–Prins Ferdinands Dd overraskede mig; nylig da jeg paa Christiansborg talte med ham, var han saa rask og rrig. Den Maade Fdrelandet har anmldt hans Dd paa, syntes jeg ikke behvedes; jeg har fra Engeland faaet et Brev om at trde ind i en stor medvirkende Comite for et Monument der skal roses for Shakspear, de Medvirkende ere store Navne, Guizot, Dickens etc.–jeg har sendt Brevet til Frken rsted som kan godt Engelsk for ret at forstaae samme og hvad Forpligtelser jeg har at Opfylde, thi kun at have mit Navn, der som Brevskrive[re]n udtrykker sig er blevet houshold hos dem, synes mig for lidt. Det er imidlertid altid smigrende, at man ved at tnke paa Shakspears Indflydelse i Danmark, i det store Engeland, tnker paa mig! Hils Deres Mand og Familien! ite[m Oluf.]504 hjerteligst

H. C. Andersen!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter