Dato: 27. juni 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Glorup den 27 Juni 1863.

Kjre Fru Henriques!

De sidste Dage jeg var i Byen fli Tiden saaledes hen at det ikke blev mig mueligt, i hvor meget jeg end tnkte derpaa, at komme ud til Dem og Deres kjre Brnekreds. I Byen havde jeg aldeles ingen Ro, og min Skildring af Spanien, uagtet den allerede i sin frste Skikkelse er bragt paa Papiret, forlanger dog endnu meget Arbeide, dette kan jeg nu her paa Landet deiligt bringe istand og jeg haaber i Efteraaret at levere en god Bog. Vinteren bliver jeg i Kjbenhavn og da vil jo De og Deres Mand ofte og venligt see mig. Paa Reisen herover til Fyen besgte jeg nogle Timer den gamle Fru Ingemann, hun var saa elskelig, mild og stille i sin Sorg og Lngsel efter den kjre Afdde. Her paa Glorup har jeg det rigt, hyggeligt og godt; Greven har overladt mig sin ldste Sns to smukke Vrelser, her ere ingen Fremmede paa Gaarden uden jeg, Haven er storartet smuk, ganske en engelsk Park, min Kaffe og Frokost har jeg paa min Stue, ved Middagsbordet samles vi, siden kjre vi daglig en Tour, al den vrige Tid arbeider jeg paa "I Spanien" og har dertil afskrevet hele "Ravnen", som Hartmann gav mig med for at fra min Side, den Fugl kunde flyve vel glattet og net ud i det kommende Vinterveir. Jeg glder mig til den Virkning Hartmanns deilige Musik vil gjre og haaber at denne Opera ret skal holde sig paa Scenen; maa vi nu kun faae en virkelig god og dramatisk Sangerinde i Frken Hebbe. Jeg bliver endnu nste Uge her paa Glorup, glder De mig med Brev da sendes dette over Nyborg, siden reiser jeg, om' Gud vil, til Jylland for at besge Grev Wind-Juuell-Frijs's og ender saa Sommeren paa Basns; snart, altfor snart er den smukke Tid forbi!

Ved Hr. Eckardts og Frken Thorbergs Bryllup var jeg, kort fr min Afreise; der var en smuk Stemning, Bruden saae srdeles godt ud og det tiltalte mig meget, at den ung'e gtemand srligt havde indbudt sin afdde Moders gamle Veninder. Jeg havde skrevet en Vise der blev sjunget til Skaalen for Brudeparret; Scharff udbragte en Skaal for sine to kjreste Venner: Eckard og H. C. Andersen. Nu er den unge Ven nok i Stockholm og jeg haaber, morer sig godt. Hils hjerteligt Deres fortrffelige Mand og alle Brnene, jeg har dem dagligt for ie i det lille nydelige Billede De gav mig til mit Album. Nu, Gud glde og velsigne Dem og Deres, kjre Fru Henriques! hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 61-64)