Dato: 27. juni 1863
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

435. Fra Henriette Collin.

Lrdag Formiddag [27. Juni 1863]

Kjere Andersen Jeg er desvrre ikke af den Slags Mennesker i hvis Lod det falder, ofte at blive gjort Uret da jeg tvertimod i Reglen er udsat for den store Fristelse at blive overvurderet; men i Deres Brev begynder De dog med en Uret imod mig naar De antager at jeg glder mig ved Deres Taushed forsaavidt at den fritager mig for at skrive til Dem, hvad jeg med Fornielse gjr og endogsaa havde tnkt paa at gjre inden jeg hrte fra Dem.–Om denne Tnken-paa var bleven til Virkelighed uden Deres Brev, veed jeg ikke, men lad os antage det, eller lad os i ethvert Tilflde antage at jeg ganske vist havde skrevet hvis jeg havde havt nogetsomhelst Andet at melde Dem, end det Gamle Velbekjendte men aldrig nok paaskjnnede Alt Vel!

–I Morgen reiser Edvard og paa Mandag Theodor til deres Jagtnydelser hos Grev Ferdinant Lerche'ndash;Jonas tager nogle Dage med Louise og mig til Rungsted og derfra faar De Brev fra ham...

Det maa egentlig vre et behageligt Liv De frer paa Glorup kjere Andersen, thi denne fuldstndige Frihed midt i en skjn Natur og omgivet af al denne Verdens Herlighed er jo for en kort Tid et sandt Slaraffenleben, og naar man saa kan vre sammen med den Qvinde man elsker hiest'ndash;og det er jo De som meer end nogen anden Forfatter har Besg af Deres Musa'ndash;saa'ndash;ja saa er man et lykkeligt Menneske og saa skal man med Taknemlighed erkjende det selv om man ikke lnger eier den legemlige Ungdom som De jo ungtelig i Aar har passeret, men hvis Forsvinden De knap kan fle fordi De hverken physisk eller moralsk lider noget derved.–

Den Flelse af Eensomhed som De i Deres Hjem i Kjbenhavn fler kan jeg godt forstaa kjere Andersen og den er i enhver Henseende saa naturlig, men jeg kan dog ikke rigtig see hvorledes den skulle kunne afhjelpes saalnge De endnu er en saadan stor Trkfugl, lad os vente til De bliver gammel saa staar det jo til Dem selv at indrette Deres Liv paa en heel anden Maade.–

Sndag.

I Gaar fortalte Marie Nutzhorn mig at hendes Broder sad og oversatte503 nogle af Deres Eventyr paa Nygrsk! det bliver altsaa det frste af den danske litteratur som Grkerne skal kjende

Nu skal jeg lidt ud med Oluf om hvis poetiske Aare De dog maa hre at hans kjereste Leg er at agere Spillemand som han da ledsager med Sang –Ord og Melodie af ham selv'ndash;Igaar sang han Naar man ikke vil bise sin lleb orgentli, saa faar man Pryl af mans Moer!–

Jeg skammer mig over min slette Skrift kjere Andersen det er paa Reisen at min Haand er blevet fordrvet ved de uendelig mange Brev[e] jeg skrev.

Lev vel!

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost