Dato: 17. juni 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Fredrika Bremer
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Juni 1863.

Kjære Frøken Bremer !

Overbringeren af dette Brev er min unge meget talentfulde Ven, Hr Harald Scharff. Han er af den største Betydning for vor Ballet, jeg vilde unde Dem at see ham i "Valkyrien" og "Søvngjængersken", og da behøvede han intet Brev med til Dem. Jeg holder særdeles meget af ham, han er et begavet, fortræffeligt Menneske! For sin Fornøielses Skyld besøger han Stockholm, og særligt glæder han sig til at gjøre Deres Bekjendtskab; Digteren Hr Nygaard er hans Reisefælle, de komme begge at hilse paa Dem.

Deres velkomne Brev modtog jeg i Paris, hjerteligt Tak derfor! jeg er i denne Sommer i Danmark meget beskjæftiget med min ny Bog "I Spanien", den udkommer i October og skal strax blive sendt til Dem. Gid at den maa give Dem Lyst til at see det skjønne Land, jeg længes allerede efter at gjensee det, dog kommer jeg der oftere skal det være i Vaaren, jeg har seet det i Høst og Vintertid. Gud glæde og bevare Dem.
Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus