Dato: 20. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basns den 20 Mai 1863

Tak for dit Brev, kjre Ven, Du gldede mig mere end Du, efter dine ringe Evner, kan troe! tak for Operationen, med Hensyn til mit Blik paa Dig, jeg skal herefter, kan det fornie Dig, indrmme at Du "har et gnavent Ansigt", "er for doven til at gaae paa Bal", Alt efter egen Opgivelse. Er Du nu tilfreds med mig? Og er Du, hvad der endnu er vigtigere, tilfreds med din Mave? Det halve Papir Du tog fra Brevet til mig, var vistnok altfor lille, jeg vil haabe Du brugte mere; jeg har brugt srdeles meget under mit Ophold her paa Landet, men brugt det i en dlere Hensigt, brugt det til optage hele vor Reise; netop i Dag er jeg frdig med den frste Nedskrift, den rummes paa 43 skrevne / Ark. Du glder Dig vist til at faae et Exemplar paa godt Trykpapir. Af dette mit Brev er der, som af alle Breve der kommer til Dig, "aldeles Intet at meddele!" - See det har jeg nu ogsaa gjort for at fornie Dig; see nu bare ikke gnaven ud! - Gaaer Du endnu hver Aften ud at besge din lille - Viggo? hils! --- om Forladelse, [overstr: thi] nu faldt jeg ud af Stilen, Du hilser jo aldrig Nogen; dog mig skal Du hilse med forniet Ansigt, saavidt det haves, naar vi snart sees og Du ikke kaldes til et vigtigere rinde!

Din Ven Jonas

E.S

Nu er jeg saaledes kommet ind i din sidste Brev Stiil at jeg pinedd stter dit Mrke under og ikke mit

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 51-52)