Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 29. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Christinelund ved Prst

den 29 April 1863.

Kjre naadige Fru Grevinde!

I forgaars, netop da mit Brev var gaaet afsted til Holsteinborg, fik jeg Deres Naades venlige Skrivelse og saae, hvad jeg havde en glad Forvished om, at De og Hr Greven venligt ville see mig; jeg tr endogsaa haabe at finde i Nestved en Vogn for mig, og uagtet jeg i mit tidligere Brev har sagt Dagen jeg tillader mig at komme, troer jeg det dog forsigtigst at gjentage, at jeg,om Gud vil, indtrffer i Nstved Lverdag den anden Mai, jeg kommer ud paa Eftermiddagen med Deligence fra Prst, og vil vre meget glad om jeg da strax kan kjre til Holsteinborg. Her paa Christinelund har jeg skrevet en Deel paa min Reise i Spanien og glder mig til at/lse samme for Deres Naade og Deres; en mngde gode Stereoskopbilleder fra Granada, Toledo og Sevilla har jeg med, naar Ordene illuminerer disse, ville de faae Farve og vistnok fornie at see. Bring min kjrlige Hilsen til Brnene, ligesom jeg ogsaa beder om at blive bragt i venlig Erindring hos Deres Naades Omgivelse.

Hjerteligt og rbdigst

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus