Dato: 26. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Christinelund den 26 April 1863.

Kjre naadige Fru Grevinde!

For noget over otte Dage siden tillod jeg mig at skrive Deres Naade til, men frygter at mit Brev, det jeg leverede Portneren i Hotellet, ikke er kommet afsted, i det jeg ikke har hrt fra Dem. Jeg er hos Stampes paa Christinelund, tager der fra til Basns, men det vilde vre deiligt om jeg paa Reisen der hen kunde hilse paa Deres Naade, Greven og Brnene; ere De hjemme vil De jo nok have mig et Par Dage; meget glder jeg mig til at fortlle om det skjnne Spanien og fra Paris at bringe Hilsener fra Deres Ssters Hjem. Jeg bliver her paa Christinelund., (Breve sendes her til over Prst), til paa Lverdag den 2den Mai, gaaer da med Deligensen til Nestved, hvor jeg indtrffer ud paa Eftermiddagen og kan da, om Deres Naade vil see mig, vre et Par Timer efter paa Holsteinborg, der bliver jeg gjerne et Par Dage, men maa jo rigtignok forud bede Deres Naade underrette mig om De er hjemme, om De kunne see mig, og om jeg tr haabe at finde en Vogn i Nestved. Jeg skriver aabent og tillidsfuldt alt dette og veed at faae paa samme Maade Svar, faaer jeg intet fr Lverdag, da veed jeg at det ikke er ieblikket nu til at komme, og kjrer da til Basns, men haaber at man en anden Tid paa Holsteinborg venligt seer

Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus