Dato: 24. april 1863
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

428. Fra Henriette Collin.

Gent 24de April [1863]

Fra dette stille rbare Sted skal De have et Par Ord kjere Andersen fordi De i Deres sidste Brev til Edvard yttrede nske om, endnu engang at hre fra os.–Vor Bestemmelse at gaa over Brssel til Amsterdam forandrede vi dertil at vlge Gent og Brgge istdenfor Brssel og vi fulgte da med Scharling som gaar denne Vei til London.–Jeg har aldrig flt strre Forskjel mellem to Byer end mellem Paris og Gent, man skulle tro dem befolkede med ganske forskellige Skabninger og det ere de da forsaavidt ogsaa som man nok kan regne Franskmnd overhovedet og Pariser i Srdeleshed til en anden Menneskerace end den Almindelige.–

Fra den svenske Maler Malmstrm i Paris medbringer vi Dem Skitsen til A[n]dersen mellem sine Eventyr, som er en meget net Composition ligesom Kunstneren syntes os vakker. P. L. Mller gjorde vi ogsaa Bekjendtskab med de sidste Dage men han forekom mig ikke at vre nogen net Composition.–At Jeg har vret i Paris morer mig meget, den har i hi Grad imponeret mig som By og i ligesaa hi Grad forfrdet mig som fordrvet By Uh Ha!–

Det vil gjre os ondt at skilles fra Scharling som vi strax kom paa en gemytlig Fod med og som vi i Paris bestandig levede med, men nu ere vi jo nsten hjemme og saa kan vi jo af Hjertenslyst tale vort eget Sprog med Vore Egne Slgt og Venner, det skal blive en stor Glde!–

Hvis De har en Middag tilovers for os kjere Andersen saa gjr os den Glde at tage tiltakke med vort Bord og vlg selv hvad Dag De vil af Ugens 7'ndash;Det flger af sig selv at De kun er bunden naar De selv vil.

Edvard er nu atter rask men han seer temlig daarlig og ldet ud'ndash;saalnge han er rigtig paa Farten befinder han sig bedst jeg tror at en Plads som Conductr ved en Dellegence som uafladelig gik frem og tilbage over de hieste Alper ville gjre ham ung igjen.–I Mangel deraf glder han sig nu til sine Forretninger, gid de vare lidt mere lbende end de ere.

[I Margen:] Amsterdam Sndag'ndash;Edvard er paa Farten til Zaardam for at see det Sted hvor Peter den Store gik i Lre'ndash;og adskilligt Andet, men Louise og jeg foretrak at blive hjemme'ndash;Om Amsterdam veed jeg endnu ikke andet end at den upaatvivlelig er den reneste By i Verden[.] Da vi endnu holde fast ved det nske at komme hjem Lrdagen den 2den saa sprger jeg om De vil gjre os den Fornielse at spise Oxesteg hos os paa Sndag den 3die?–

Lev vel kjere Andersen'ndash;gld Dem en lille Smule til igjen at see Deres hengivne

Jette Collin.

[Paaskrift af Henrik Scharling ]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost