Dato: 19. april 1863
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 19de April 1863.

Kjreste Andersen! Den Ting er vis: naasomhelst De melder Dem til Besg hos os, er De os saa kjr og saa sjelden en Gjst, at vi indrette os paa at modtage Dem, om ogsaa der var forbunden en lille lJbeqvemmelighed med Tidspunktet. Derfor kan De altid rolig komme, forvisset om, at vi blive glade over Deres Besg.

Et Andet er: at her er smukkere, naar Skoven er grn, lunere og fornieligere; at der til den Tid vil vre Flere herude, som kunne nyde godt af den Sjeldenhed at see Dem her paa Egnen; og at man har mere Fornielse af at see sine Venner hos sig, naar man synes de ydre Forhold sttte En lidt i at gjre det godt for de Kjre. - Derfor, saafremt det er Dem lizemeget, saa see vi Dem helst hos os i Mai, men falder det bedre for Deres vrige Planer, saa ere vi ogsaa glade ved at faae Dem i April. - Min Svigermoder har forvexlet sit Tilbud med mine Planer. Hun har nemlig foreslaaet mig at komme til hende med de 3 Brn i April Maaned. Men det kan jeg ikke, selv om De aldrig havde tnkt paa at komme her i den Tid, var jeg dog ikke taget fra Hjemmet den Tid der er tilbage af April. Derimod skal jeg til Kjbenhavn i Mai Maaned, og vil Gud, er det min Agt at tage ind d. 9de Mai og hjem igjen den 18de. Jeg kan forinden den Tid og efter den Tid modtage Dem, og glder mig meget til at gjre det; smukkest er her jo efter den Tid, men Hjerterne ere lige varme til alle Tider.

Bestem nu selv, min kjre Andersen! hvad De har mest Lyst til at gjre, og vr forvisset om, at naar De skriver: jeg kommer! Saa glder De alle Christinelunds Beboere, ikke mindst

Deres gamle Ven Jonna Stampe.

E.S.

Jeg fik Deres Brev igaar Middags, og svarer nu med frste Post

Tekst fra: H.C. Andersens Hus