Dato: 8. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

425. Til E. Collin. Paris den 8 Marts 1863.

Kjre Ven

I Deres Brev fra Florents, som jeg modtog i Dag taler De om min Forvirring i at angive Talstrrelse og frer samme Forvirring over paa Angivelsen af mit Brevs Dato, men denne er ganske rigtig, Brevet er afsendt flere Dage tidligere end det Brev De anderledes betids fik fra Jonas, som han kan bevidne og selv har jeg bragt Brevet paa Posthuset. Hvad jeg derimod bebreider mig selv er at jeg er gaaet omstndeligt ind i de reent forretningsmssige Pengesager, og virkeligt stillet mig selv, (ved ligesom at ville klare hvorfor og hvorledes), somom jeg var en forunderlig gnieragtig Natur, der var bange for at tabe en Skilling paa Rigsdale[re]n[;] jeg rgrer mig over at jeg maa kunde opfattes saaledes, og De er meget smukt og mildt gledet hen der over, men ikke jeg. Bedrvet mig har det at vi ikke mdes i Paris; endnu haabede jeg det da De kom til Lorentz men da nu Deres Reise udvider sig til Venedig, til et lngere Ophold i Nizza, saa er der ikke nogen Tanke lnger om at have den Glde at vre her sammen med Dem og Deres, selv om jeg endnu lagte 14 Dage til min tidligere Bestemtelse om Afreisen. Jeg er nu trt af Paris og Jonas er det ogsaa, naar vi tage bort have vi vret her omtrent to Maaneder; den halve Tid anseer jeg, vil vre ndvendig for Dem, isr naar De ogsaa vil besge London, hvor til De dog maa have en otte Dage, gaaer De da over Belgien hjem vil De ikke kunne vre i Kjbenhavn fr imod Slutningen af Mai, gid vi der mdes i Glde og god Tid. Fru Serre havde paa det hjerteligste bedet mig lgge Veien hjem over Dresden, jeg lovede, men ikke bestemt, at jeg vilde tilbringe min Fdselsdag i hendes Huus, Jonas var naturligviis ligeledes indbudt, men da han hrte derom, var han utilfreds der med, sagde mig at det var ham imod, han har jo naturligviis heller ikke i Familien saa aldeles den Frihed som han ellers har bevget sig i paa hele Reisen. Jeg har paa denne efter bedste Evne og Forstaaen, sgt at fie mig efter hans nsker og Villie. Nu kommer imidlertid Budskab om Serres Sygdom og iforgaars om hans Dd. Fru Serre venter at see mig, Jonas vil ikke med, jeg har nu gjort det eneste muelige Forsg paa at slippe for at tage der hen, men faaer jeg Brev at kommer jeg ikke vil det bedrve hende, da maa jeg og Hjemreisens Plan er da saaledes aftalt med Jonas, at vi to reise sammen f Ex til Frankfurth og derfra tager han alene hjem, jeg srger for ham til han naaer Korsr, saalnge er han min Gjest uagtet jeg ikke kan gire Honeur som Vert. Alt dette er ikke meget fornieligt. Dog ogsaa nogen Glde har jeg. Fra vore Landsmnd i London har jeg faaet Indbydelse at komme til den Fest, de gjre i Anledning af Prindsesse Alexandras Formling jeg kommer naturligviis ikke, uagtet der er Een som tilbyder mig sit Huus, jeg er strk forkjlet, og uendelig trt. Skandinaverne gjre et Gilde for mig her i Paris Onsdag Aften, Bjrnstjerne Bjrnson, to Svenske og en Dansk kom som Deputation til mig i den Anledning. Een af de frste Photographer har bedet mig sidde for sig for at mit Billede ogsaa kan komme i Handelen her. Det er meget smukt opfattet, jeg synes srdeles om det, Jonas derimod ikke.

I tre keiserlige Theatre har jeg fri Plads. Det Hotel des hautes Alpes, som De nvner ligger godt, alle de danske Skuespillere tage ind der; jeg har tidligereseet paa Vrelse her for Jonas og mig, men gad ikke boe der; jeg fandt det mrkt, smudsigt og dyrt. Vort Hotel, (Hotel Bergere rue Bergere) er det meest anbefalelige, Jonas foreslaaer en privat Leilighed hos en Familie. Den kan De jo ogsaa sge, men forelbigt tage ind i vort Hotel. De Breve som komme til Legationen, kastes af denne i en Postkasse og Posten bringer dem hvor man boer saa at man har ingen Grund til at betale Gesandtskabets Tjenerskab. Ved Middagsbordet erlgger hver Gjest til Opvarteren 2 Sous, ved Frokost, ligesom ved Kaffe om Morgenen og selv om man tager et Glas l, erlgges een Sous. Den danske Legation boer i Rue L Evoque, De kan i alle Capheer finde en Adressebog, for hvem De vil sge. Et fornieligt Brev fra Dem vil glde mig. Deres

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Til den 18' Marts antager jeg at Breve endnu naaer Jonas og mig her i Paris. Hjertelig Hilsen til Deres Kone og Datter!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost