Dato: 5. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

[kladde]

Til H. Scharff

Paris den 5 Martes 1863.

Kjre Ven!

Endelig kom da Brev fra Dem! jeg lngtes derefter. Tak fordi det kom. De arbeider meget i Vinter, jeg seer i Dagbladet, at De tidt trder op i Balletter og dandse, jeg glder mig til at see Dem i flere af de nye Partier De nu har; Amor og Balletmesterens Luner haaber jeg endnu er at see paa Scenen naar jeg kommer hjem. - Paris smager mig endnu ikke rigtig, her har De det paa Vers, men Verset maa ikke trykkes; [over linien] jeg gjemmer det til min "Reise".

Paris.

Susende, vexlende, trttende broget
er det omkring mig; jeg er i Paris.

Ret som en Karnevals Dag er hver Dag her et travesteret, nyt Paradi[s]

__________________

Kom...s..

[overstr: Der skrive disse Digtere: jeg er]

Der er en Vise "jeg er en Skandinav," de Digtere politiserer; det gjr De ikke! det kan jeg see og hre paa Dem De er dybere.

__________________

[overstr: Grev] X er dimiteret af en Fader og holder tr jeg troe virkligt af ham; det er gaaet lidt over paa mig og jeg [jeg] kom i Kjbenhavn nogle Gange i hans Hus, der ved en Middag var jeg sammen med Dem, De havde Deres Herre, der frte Dem til Bords, Tilfldet gav mig, der ikke kunde tilfalde at fre nogen af de faae Damer der var tilbords, - jeg fik Plads ved Deres Side -

Komtessen

Og jeg talte mere med Dem end med min Cavaleer, jo jeg husker det godt, han var rdsom kjedelig, De var interessant [overst: det vil De ogsaa vre i dag]; sad hos mig ogsaa i Dag; ja De maa sidde tilvenstre thi skal jo tires tilhire med een bestemt efter Rangen.

Kandidaten

Det maa vre et srgeligt Liv at vre meget fornem.

....

Baronessen

Wrde gibt Brde siger Tydsken. Jeg tr vel nok citere Tydsk, [overstr.: Sproget er ikke vor Fjende. Det bliver ikke godt det kan heller ikke glde sig over i Berlin.] Det talte baade Gthe og Luther, men Hegel, vi har dog lrd meget derfra.

Kandidaten

Og selv bliver de med eet Lrd, Der er, min naadige Frken, om jeg tr sige det, mange Modstninger.

Prsterne

Jeg er Holbergs den Vgelsindede, jeg veed det nok, der hisser i mig - snart den politiske Kandestber, snart [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 107-08)