Dato: 2. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Paris den 2den Marts 1863.

Kjre Fru Henriques!

Tak for Deres Brev, det frste i dette nye Aar, det frte mig saa deiligt hjem i Deres Stue, hjem til mine store og smaa Venner; aldrig fr har jeg paa nogen Reise i Udlandet, saaledes flt Glde ved at komme hjem, som denne Gang; isr fyldte det mig under Opholdet i Spanien, der dog var saa rigt paa herlige Indtryk ; her i Paris hvor jeg mindre glder mig, hvor det er som drev jeg ned af en - Strm mellem brogede Boutiquer og vexlende Dyrehavsbakker, hvorfra enkelte Landsmnd raabe "God Dag Andersen; hvad Satan skal vi see Dem.", er der en underlig Forstemthed indtraadt ved Tanken om hvad Aaret vil bringe mit Sind naar jeg nu snart kommer hjem, for vistnok aldrig meer at flyve afsted. Verden tager sig ud efter det Solskin man har i sig selv og kan give den, men hvor faaer man dette Solskin i sig, det maa gives. - Fra Spanien hjembringer jeg en Deel Smaadigte, jeg flte mig der saa lyrisk ungdommelig stemt, og dog fornam jeg ogsaa der en enkelt Gang et nordisk Kuldegys lagt ind i et Par Venne-Ord.

- I Dag skulde jeg egentligt ikke skrive Brev, jeg er forstemt, men at jeg dog skriver det og skriver til Dem, vil sige Dem, at det er som om jeg sad forknt i Hjemmet og med Eet rev mig ls, tog Hat og Stok, sagde, jeg vil gaae ud, gaae hen et Sted hvor milde ine see paa mig, hos Mennesker jeg holder af, og Humeuret vil lfte sig. - Fra Bordeaux skrev jeg Dem sidst til, jeg blev der i fjorten Dage og gik temmelig langsomt til Paris, som jeg ikke ret gldede mig til, jeg besgte frst Angoulem, Tours, Blois og Orleans; de gamle Bygninger i disse Byer interesserede mig. - Her i Paris boer jeg i et godt Qvarteer Cit Bergere, nr ved den store Opera, Opera Comique etc -. Digteren Bjrnstjerne Bjrnsen er kommet her, for et Par Dage siden og har besgt mig; han boer langt paa den anden Side Seinen, en heel Reise ude i Paris. Gounods Musik til Faust interesserer mig srdeles, - - i dette ieblik afbrydes jeg, Postbudet bringer mig et stort tykt Brev fra Kjbenhavn, saa stort at det betales som dobbelt, glad aabner jeg det, og faaer kun en anonym Skrivelse med 5 Rdlr. i til en trngende Familie i Kjbenhavn, som jeg skal der aflevere, det er lang Omvei de Penge gaae, og mig en stor Uleilighed, da man ikke tr lgge Penge i Breve, nu maa jeg sende Skrivelse til Sparekassen og til Pastor Rothe, som indsamler til den trngende Familie, det flyver afsted ieblikkelig; men det er dog en underlig Tankelshed af de gode Mennesker, at lade mig besrge sligt fra Paris. - See det var en Afbrydelse.

Paris den 8. Marts 1863.

Afbrydelsen blev endnu lngere, da jeg vilde fortstte, det ovenfor skrevne fik jeg Besg, kom derpaa ud og nu har jeg i de sidste Dage flt mig saa upasselig at jeg ikke har kunnet skrive, i Dag lyser det bedre op i mig og jeg skriver, skriver til Deres Svigerinde, som jeg skylder Brev og lgger da dette inden i hendes. Seer De Scharff da siig ham at jeg meget lnge har savnet Brev fra ham. Deres Mand og Brnene hilse de paa det kjrligste. Veiret i Paris er mildt, men altid, graat og rusket; jeg havde egenlige strax Lyst til nu strax at reise hjem, men det er ikke Aarstiden, jeg tnker at De sidde nu i Iis og Snee; men naar man der har et hyggeligt Hjem og Solskin i sig saa kan man have det velsignet. Collin synes srdeles godt om Paris, vi vente hans Forldre her midt i Marts. Lev nu hjertelig vel. Deres

hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 52-55)