Dato: 7. februar 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

419. Fra E. Collin.

Roma d. 7 Febr. 1863.

Kjre Andersen. Naar jeg til Svar paa Deres velkomne fiirsidede Brev af 29de f. M. kun sender Dem to Sider, maa jeg bede Dem betnke, at jeg skriver saa smaat, at selv et Brev i lille Format fra mig kan vre indholdsrigt. Nu frst til Pengesagerne. Havde jeg kunnet ane, hvad Deres Udlg til Jonas belb sig til, havde jeg jo let kunnet afgjre det Hele ved den bestilte Vexel; men nu er det noget seent, da jeg generer mig for at forlange saa smaa Vexler af W. Smidt og endnu meer af Privat banken; thi dennes Circulair-Vexler ere noget dyre at benytte. Imidlertid skal jeg med nste Post (paa Lrdag489) skrive hjem, at der strax skal sendes Dem gjennem Legationen en Vexel paa 500 fr. til Deres Ordre; saa kan vi gre Afregning naar vi sees. Af de samlede 1000 fr. kan De da tage hele Deres skete og skeende Udlg til Jonas til Klder, Lrer etc. A propos om Klder; jeg seer med Rdsel, at man kommer i Selskab hos Delong og Gesandten. Troer De ikke, at jeg kan blive fri for dette, paa Grund af at jeg har en Familie med. Jeg er aldeles negligeret i Klder og har ilde Lyst til at skaffe mig nogle fr i Paris. Ere de billige der?–Jeg kan ikke lade vre at tnke mig Muligheden af at jeg fra Paris kunde gjre en Sviptour til London og kun blive der 4 5 Dage. Hvad denne Reise kunde koste, hvorledes den gjres hurtigst og billigst, og hvor jeg kunde tage ind i London, kunde De vel i Paris faae at vide.–At Jonas er blevet bermt paa anden Haand i Poitiers har moret mig meget.–Tak for Oplysningen om Beboelses-Priserne; andre Landsmnd, som iaar ere komne fra Paris, have anbefalet mig hotel de l'Etoile du Nord, quai St. Michel N 17; saa vidt jeg mindes koster eet Vrelse for 1 Maaned kun 50 francs. Jonas kunde ved Leilighed undersge dette Sted og dets Betingelser.–Jeg havde igaar en stor Fornielse: vor gamle Bekjendt Rossi kom ind fra Palestrina expres for at besge os; han sad hos mig til henved 11 omAftenen og repeterede gamle Minder og Bekjendtskaber, blandt hvilke han ogsaa nvnte Dem med udtrykkelig Anmodning om at sende Dem en Hilsen. Han har benyttet Tiden siden vi sidst saaes til at anskaffe sig en Landeiendom, en Kone og 11 Brn, af hvilke dog kun 5 leve. Sangen har han for lngst lagt paa Hylden, men da Jette bad ham om nogle Toner, sang han lidt, og hans uforlignelige Foredrag af una furtiva lagrima bragte mig Taarer i inene.–Idag begynder Carnevalet.–Breve til os kunne endnu adresseres til Rom, som vi frst forlade efter d. 20de, for at Louise kan vre her paa sin Fdselsdag; efter den Tid Florentz poste restante; herom vil Jonas faae nrmere Besked.

Lev vel.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost