Dato: 14. januar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

417. Til Henriette Collin.

Bordeaux den 14 Jan 1863.

Kjre Fru Collin!

Ja endnu ere vi i Bordeaux! i Dag er det en halv Maaned siden vi kom, men Veiret er mildt og vi have hver sin Kamin i vore Stuer hvor vi fyre i, dernst er her en fortrffelig Opera som vi flittig besge og Jonas har faaet en Mngde Lrde Bekjendtskaber, havde han bare skrevet et Ark og det var trykt var han blevet resmedlem, han kom forleden hjem ganske overvldet af al den Opmrksomhed der var ydet ham og han hjembragte for Botanikeren Lange et resdiplom.–Igaar var Jonas paa Jernbane nede ved Havet og kom frst hjem halv 12 om Natten, det blev da, idet mindste mig, for besvrligt at komme op til imorges Klokken 6 og paa den Tid vilde vi have reist i Dag, nu maa vi vente til Aften og naae da kun Angouleme, imorgen ville vi til Poitiers, det er Jonas af Vigtighed for sine nye Lrde Forbindelser, der blive vi altsaa een eller to Dage; jeg har Ulyst at see det gamle Blois og saaledes, istedetfor paa een Dag at naae Paris, vil der hengaae fire, fem Dage og vi indtrffe, om Gud vil, den 19de Januar, lngere end 2 Maaneder kunne vi ikke blive der (Bestemmelsen var sex Uger), men De kommer jo til Paris omtrent den 12 Marts og da have vi en Uge at vre sammen, det jeg srdeles glder mig til! lg nu nogenlunde Deres Reiseplan og lad os hre den. En stor Nydelse have vi havdt her i Bordeaux ved to Gange at hre Faust med Musik af Gounod; det er en storartet mrkelig Composition, man fornemmer en betydelig Indvirkning der af god tydsk Musik. Jonas har sendt Dem hans og mit Billed paa eet Kort, jeg synes ikke om hans Stilling, han finder den god, jeg synes nok den er ham characteristisk, men ikke tiltalende; siig mig nu Deres Mening. Vil De hilse Arentzen fra mig, i Dagbladet har jeg lst hans smukke Sang ved Julefesten; i Paris have Skandinaverne ganske storartet feiret denne Aften lser jeg ligeledes i Dagbladet, dette sender vor Landsmand Jrgensen os daglig; han og Consulen Kirstein ere meget opmrksomme mod os begge, flere Landsmnd ere her, f Ex Staldmesteren Schle. I Paris er anbefalet os et Slags Hotel garni, der synes at ligge ganske fortrffeligt, nr ved den store Opera, altsaa midt i Byen, nu prve vi hvorledes der er. Jeg har aldeles slidt alle Klder op og maa blive ny fra fra Top til Taae i Paris. Hils Deres Mand og Datter og gld mig igjen med et Par Ord.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost