Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 28. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Biaritz ved Pyrenerne den 28 December 1862

Kjre Ven!
Tak for Deres hjertelige Brev, det var kun 6 Dage om at gaae fra Kjbenhavn til Sevilla. Det er en hist interessant By og man fler det isr ved at komme fra Cadix, der ingen Mrkeligheder frembyder, men som jeg kun kan omtale som en srdeles venlig By tt ved det deilige Hav. Sevilla har mange Minder fra Maurertiden, Alcazar er et lille Aladdins Slot og Domkirken den mgtigste jeg har seet i Spanien og hvilken Rigdom af, Murillos uforglemmlige Billeder! Solen skinnede vamrt, Luften var altid blaa, men Morgen og Aften blev det isnende koldt, Spanierne svbte sig i deres store Kapper, Vinteren begyndt. I Cordova blev det noget mildere (der havde jeg stadigt Skylregn c: i nu Maaneder havde man ikke faaet en Regndraabe. Domkirkens Indre er endnu saa temmelig det samme som da Maurerne her sang til Mohameds Pris; gyldne arabiske Indskrifter fra Alkoranen skinne over de hesteskoformede Buer, mellem en heel Skov af mgtige Steensiler der brer Loftet. Ved Cordova slipper Jernbanen og jeg maatte i 22 Timer rumle afsted i en daarlig Diligense for /at naae Mudela; Fondaen der, var imidlertid saa slet, med Trskodder istedetfor Glasruder; jeg satte mig strax ind i Banevognen og kjrte der endnu 9 Timer, naaede da midt om Natten Madrid og var pludselig inde i Vinteren; Kamin kunde jeg ikke opdrive i Hotellet, en Brasero varmede ikke Huus op; udenfor var Snee Morgen og Aften, Regn og Rusk opad Dagen, man har det aldrig paa den Aarstid, vrre i Kjbenhavn imidlertid er jeg dog blevet hele 18 Dage i Spaniens Hovedstad, der Intet har af Spansk, den ligner enhver anden stor Stad, kun dets Billedgalleri overgaaer alle Andre: Hvilken Rigdom af Velasque og Murello! desuden en Mngde Billeder af Raphael, Titian og Rubens. for mig er Murello den frste af dem Alle, han er mig Verdens strste Maler. Fra Madrid besgte jeg Toledo og blev der en fire Dage, den er ungtelig den meest maleriske af alle Byerne i Spanien og hvilke. Eensomhed rundtom! hvor her er vildt og de! den gule dybe Tajo, gaaer med rivende Fart under den hele i Gruus synkende By; Rester af Broer og Bygnings-Ruiner rage frem i Vandet; ngne, / mellem hinanden henkastede Klippeblokke danner den anden Bred; Eet af mine vistnok bedste Smaadigte fra Spanien er et Billede af denne By, i dens Alvor og Eensomhed. Her var imidlertid meget koldt og jeg kom med en svr Hoved og Halspine tilbage til Madrid; der mdte jeg megen Velvillie og Imdekomen hos en Deel spanske Lrde og Poeter; den svenske Minister, Exellense Bergman bidrog alt til at gjre mig Opholdet saa nyttigt og behageligt muuligt, han er en hist elskvrdig Personlighed. Af de meest feirede Poeter lrte jeg at kjende Bibliothekar Hartzenbusch, der forrede mig sine meget lste Cuentos y fambulas, Hertugen af Rivas har leveret en Deel Dramaer for Theatret, de vinde meget Bifald og eet af disse Don Alvaro er blevet bearbeidet til Text for en Opera som i dette ieblik beskjftiger Verdi, der i Vinter opholder sig i Madrid. Jeg kunde ikke opholde mig her, da maatte jeg have en varmere Stue end jeg kunde opdrive den, jeg maatte da ogsaa holde mig mere inde end min Natur tillader, den trre gjennemtrngende Luft er ikke til at udholde; Spanierne sige at den ikke kan blse et Lys ud, men drbe et Menneske; for et Par Dage siden reiste jeg derfor fra Madrid til Burgos, men der blev jeg aldeles sneet inde, Sneen laae Alen hi i Gaderne / der var ikke Tanke om at komme til det nrliggende Kloster hvor Cid ligger begravet; to Dage ventede jeg paa bedre Veir, Sneen fygede, Jernbanen vilde fyge til, Reise over Pyrenerne bliver besvrligere og saa gik det da afsted i en Dag og en nat, en meget trttende Reise, herind i Frankrige, hvor Solen skinner varmt, hvor Sneen kun er at see paa Spaniens Bjerge, disse kan jeg imidlertid ikke rive mig fra og over Bayonne er jeg vendt her ned ved havet og boer i det bermte Badested Biaritz, der ved Sommertid er overrfyldt, men for ieblikket er her en Skare engelske Familier. Det store Hav ruller med voldsom Brnding lige op under mine Vinduer, jeg seer hele den Baskiske Kyst; jeg sidder endnu, synes jeg paa Snuppen af den spanske Grndse. her har jeg Kamin, Ilden blser lystigt derinde, Luften gjennemsuses udenfor af Havets Drn, jeg fler mig her srdeles tilfreds kun at jeg ingen Breve kan erholde, disse faaer jeg frst i Bordeaux naar jeg Nytaarsdag er der. Glder De mig med en Skrivelse da send den til Bordeaux poste restante, men skriver De ikke strax, da til den danske Legation i Paris; hils Deres Kone og Brn, Drevsens og Frken rsted. hjerteligt.
H. C. Andersen
I venstre Margin s. 1:
Mit Brev maa De ikke lade trykke
s.4: Gid at jeg maa hre at Deres Datter Fru Wilde fler sig bedre.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus