Dato: 9. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

412. Til Henriette Collin.

Madrid den 9 December 1862.

Kjre Fru Collin!

I forgaars kom Jonas og jeg, for anden Gang her til Madrid; De vil rimeligviis af Brev fra ham vide at vi tidligere fra Cordova kom her til, fandt et ganske kjbenhavnsk Climat, Snee om Morgenen og Skylregn hele Dagen; vi boede meget dyrt, omtrent 16 Rdlr Dansk om Dagen og frs dog forfrdeligt, da der ingen Kamin var i vore Vrelser! vi reiste derpaa til Toledo, een af Spaniens meest spanske og hist interesante Byer, saa eensom, saa melankolsk, i en vild, ngen Klippe-Egn; der have vi vret Dage i et lille Hospedes, det bedste der var i Byen, men hvor vi i den gamle Riddersal der stdte op til vore to Sovestuer havde det isnende koldt. En Brasero med Kul stod midt paa Gulvet, vi hang over den, men koldt var og blev det. Jonas har to levende Skildpader fra Africa, dem fandt vi altid ligge under Ildfadet hvor de sad saa Skallen paa dem blev glohed. I forgaars Aftes kom vi her tilbage til Madrid, hvor een af mine spanske Venner har skaffet os i Logi i Madrids frste Hospedes for 8 Rdlr om Dagen, derfor have vi hver et Vrelse med Alkove, Kaffe, g og Beuf om Morgenen og en fortreffelig Middags Mad. Fonda dela Viscaina hedder Pensionen og ligger midt i Byen paa dens bermte Plads: Puerta del Sol. Her fik jeg igaar Deres Brev, og dets Kjern[e] til Jonas; det havde kun vret 8 Dage om Reisen, alle andre Breve vare 14 til 30 Dage. De gldede mig saa meget, (thi jeg tilstaaer, det laae mig paa Hjertet at jeg aldrig hrte fra Dem), at De nu strax skal have en Skrivelse igjen. Det var et kjedeligt Indtryk paa os ved vor frste Ankomst at hre at her ingen dansk Minister var; en skikkelig, men som det synes ringe Person, tog mod Breve som kom til Legationen og der gik tre Dage fr vi fandt ham; imidlertid sagde han os at den svenske Minister Bergmann tog sig af de Danske som mueligt kom, jeg sgte ham op og fandt i Excellense Bergmann en ldre Bekjendt fra Neapel, som er isandhed utrttelig i at vise Jonas og mig Opmrksomhed; han besger os nsten hver Dag, sender os svenske Aviser, laaner os sin Vogn, gjr Middag for os og frer mig til Hertuger og Hertuginder, hvor Jonas ikke vil med.–I Dag have vi vret paa Tyrefgtning, jeg haaber for sidste Gang, men Jonas havde stor Lyst der til; vi saa Tarmene hnge ud af Livet paa de stakkels Heste, saae Blodet sprite for Tyrens Horn, hrte Folket juble, Musiken klinge med Trompeter og Castagnetter. Salonliv og Theater er Alt hvad Madrid har at frembyde, det veier ikke op mod dets Dyrhed og srligt mod dets slette Climat; vi blive her derfor kun 12 Dage, gaae da over Burgos til Bayonne, tt udenfor Pyrenerne og holde der vor Juleaften; hvorledes vi derfra lgge Veien til Bordeaux er endnu ikke bestemt, men Nytaarsaften feire vi rimeligviis i Bordeaux hvor hen Breve gaae poste restante, naturligviis sprge vi ogsaa paa Posthuset i Bayonne om Breve. I Februar ere vi ganskevist i Paris, hvor Brevene gaae til den danske Minister Grev Moltke?Hvidtfelt. Lad os nu ogsaa vide om Deres Vinter?Ophold, lad os hre Deres Reiseplan, og om vi mdes i Paris. Hils Ravnkilde hjerteligt fra mig. At han ikke har hrt fra Jenny Lind undrer mig aldeles ikke, hun skriver aldrig til Folk, takker aldrig naar Nogen sender hende Bger eller Musik, hun erkjender det vist af Hjertet, for hun er en god Natur, men hun er saa forvnt og vist trt af at takke; jeg, som De veed, har ikke faaet Brev fra hende, siden hun blev Fru Goldschmidt, dog tvivler jeg ikke paa hendes venlige Sind for mig. Hils alle Landsmnd, men isr min kjre gamle Ven Kckler; bed ham bringe en Hilsen til den unge tydske Munk i samme Kloster, den unge Munk jeg besgte og syntes saa godt om. Til Jonas og mig kjbte den unge Bissen nogle Stereoskopbilleder, Jonas gik til Kjbenhavn til gamle Bissen med de udlagte Penge fra sig og fra mig, men Bissen vilde ikke tage imod dem, bad os en anden Gang selv gjre det af med Snnen, det er nogle Paoli for os hver, vil Deres Mand klare for Jonas og for mig, at den Sag kan komme i Orden; hos Bravo skylde vi nok for Breve, efter at vi vare reist, een eller to Paoli, stort mere kan det ikke vre, maa der blive spurgt om denne Gjld, jeg ligger min venligste Hilsen ved. Jonas begynder nu at tale lidt Spansk, jeg blander min Spanske med det Italienske til Forargelse for den kyndig[e] Reisekammerat. Han er imellem lidt Tyran kan De tro! han tager Magten til sig! Snart skal De faae vort Billed paa et Kort, han med Skjg, jeg med ufriseret Haar. Mint vil gyse ved at see mig saa glathoved. Lad mig nu vide hvad der i Rom har overrasket Dem. Peterskirken og Vatikanets Kunstskatte? Collosseum? St Maria del Angeli? Promenaden paa Monte del Trinit? Ja jeg nvner mine overraskende Herligheder. Ligger Pepo endnu paa Trappen? Har De besgt Tivoli og Sen ved Nemi? Louise har da heller ikke flt sig grebet af Herculanum og Pompeji ellers havde jeg faaet Brev fra hende, skrev hun sidst. Hun vil blive sat i Glas og Ramme af Ingeborg Drevsen og Louise Lind for sit danske Sind og det er jo meget. Jeg siger ikke Noget, men det bedrver mig at det kjre, lille Menneske ikke har Glde af Reisen, dog legemlig godt har hun bestemt og det er Noget, det er Meget og deri vil jeg vre tilfreds. Real Museo her i Madrid er det rigeste Billedgallerie jeg endnu har seet[; ] man overvldes af Raphael, Titian, Coreggio, Velasque og Murillo, den sidste er jeg nu nrved at stte over Raphael, der er en Uskyld i Udtrykket hos de fleste af hans Madonna, der kun findes i den Dresdner af Raphaels. Jeg var i Dag med Jonas i Real Museo, vi saae kun tre Sale men bleve saa betagne og medtagne at vi sgte hjem til jordisk Fde.–Fra Redacteur Bille fikjeg forleden Brev, han skriver at han ikke vil bebyrde mig med Politik, dog sige det, at det har staaet meget daarligt med vore Sager, men at det nu stiller sig igjen betydeligt bedre. I et Brev fra Scharff fik jeg ogsaa en lille Skrivelse fra Christian Winther, han nvner mange Nyheder der ere udkomne eller ville komme ved Juletid Hauch har udgivet et romantisk Eventyr Waldemar Seier, Ingemanns efterladte Skrift: en Levnets Bog lses meget.–Paludann Mller kommer med et Drama Paradiset skabt og tabt. Hertz har leveret 3die og 4 Bind af Digte fra forskjellige Perioder. Hos Reitzel er udkommet: Ved Nytaars Tid i Ndebo Prstegaard, Fortlling af Nicolai, 18 Aar gammel, Rygtet siger, tilfier Christian Winther, at denne Nicolai skal vre Digteren Hertz. To Digtsamlinger, een af Hedevig og een af Schandorf ere udkomne. Forfatteren til Waldemar Krone har givet en Roman i tre Bind Familien Nordby; Goldschmidt et Drama Schwedenborgs Ungdom.– Scharff fortller hvor brillant Huus der stadigt er i Casino, det drager hele Kjbenhavn til sig og Priserne ere der forhiede til 8 U og 1 Rdlr. Christian Schmidt fremkaldes altid efter Fremsigelse af mine Eventyr. See nu har De her en heel Posefuld af Nyt fra Kjbenhavn, det lber rigtig nok en Omvej, gaaer over Madrid for at naae Rom. Mit Bryst og min Hals er angrebet af Luften her i Madrid,men det har vel Intet at betyde. Jonas har Besg af og besger Madrids Lrde, han har fundet en ny Snegl i Toledo, hvorover han er glad, gld nu ham snart med Brev. Hils Deres Mand, Louise alle Venner.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost