Dato: 8. oktober 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

408. Til Henriette Collin.

Granada den 8 October 1862.

Kjre Fru Collin!

Endelig, Gud skee Lov, fik da Jonas igaar Breve fra Dem, de frste siden De forlod Genua, han har vret meget lngselsfuld og nedstemt, der naturligviis ikke gjhr Humeuret til det bedste; jeg fik ogsaa et lille Brev fra Dem, tak derfor, men jeg forstaar ikke deres Udtalelse at [De] ikke tr skrive mig til, jeg kan kun deri udfinde et Skjalkeskjul for at vre fri for denne Ulejlighed. Jeg fik forresten igaar et Brev fra Kjbenhavn, der rgede mg, jeg havde skrevet H. P. Holst til, han maa have ladet hele Brevet trykke, selv de Ord : Jeg venter Brev fra dig i Grenada! dette har en vittig Fyr, der kalder sig Student i Danmark og fortller om sig selv at han er meget eenfoldig, antaget at det er ham der skulde skrive, thi han er Abonent af Berlings Tidende og troer at det er et Brev til alle Abonenterne; jeg blev gal i Hovedet og maatte dertil betale det tilsendte Brev. Saa vittige og elskvrdige er man i Fdrelandet; Jonas og jeg gik den 16de fra Barcelona efter Dagen forud at have oplevet en frygtelig Oversvmmelse hvor folk druknede i Gaderne. Vi kom til Valencia, der mindst har tiltalt os og kjrte nu ind i Landet til Murcia, en Vei, Ingen gjr sig Begreb om, den var som et opgravet Vadested, Jylland har ikke Anelse om Sligt; Men vi saa en Natur, den Sicilien ikke frembyderen stor Palmeskov, hvor Dadlerne hnger over os i store Classer. Hele Veiens Grndser vare Granatbuske med store tunge Frugter, Markerne et Vildnis af meer end favnhie Cactus. De malerisk, halv maurisk kldte Bnder behagede os meget, mange Zigeunere saae vi; fra Murcia kjrte vi til Cartagena, hvor vi i tre Dage maatte vente paa Skibs Leilighed og paa et hist snavset Farti naaede vi Malaga; den danske Consul der opbd Alt for at gre os Opholdet behageligt, een af Byens rigeste Mnd Hr Delius kjrte os omkring, vi saae hans Villa, hvor Pebertrerne og Gumielastigums Trer gav Skyge, Palmer vifte, Guldfisk sprang i Canalerne. Vi saae der fr Afreisen en Tyrefgtning, gruelig og afskyelig, 13 Heste bleve revne op, saa at Tarmene hang ned paa Jorden, jeg saa fire Tyre falde og kunde da nies, Jonas blev der til den ottende Tyr faldt, den rev Tarmene ud af Dyret saa de hang om dens Horn, een af Fgterne blev saaret i Lggen, man peeb af ham og tilkastede ham en Krygge. Nu have vi naaet Granada, der er interesant som Rom, Dronningen kommer her imorgen og bliver 6 Dage, vi havde vor Nd med at faae Vrelser og Hr Visby mldte os at under 14 Species daglig var ingen at erholde, det blev henved 200 Rdlr hiere Udgift end jeg var beredt paa, men vi kunde nu ikke forandre Reisen og ere her, i en Phantasiens By, vi faae det lidt billigere end der var opgivet og efter Dronningens Afreise fltte vi op paa Alhambra. Hils Mand og Datter.

H. C. A

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin