Dato: 17. september 1862
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

406. Fra E. Collin.

Sorrento. 17 Sept 1862.

Kjre Andersen. Igaar fik vi Brev fra Jonas, og fra Dem til Jette, for hvilket hun takker. Haabende, at vort Brev fra Genua er kommet til Dem, skal jeg kortelig melde, at vi efter 5 Dages interessante Ophold i Genua, i Croce di Malta, hvor vi havde det bedste table d'hote paa hele Reisen, gik over det blikstille Middelhav, kun berrende Livorno, og uden Sbyge i 42 Timer til Neapel, boede i Hotel de Geneve yderst billigt 1 Dag og kom saa hertil; dette Sted er jo ungtelig Glandspunktet med Hensyn til Naturskjnhed. Dette Indtryk havde jeg ikke af Deres Omtale og forklarer det derved, at De kom til at boe paa et saa uheldigt Sted, som Rosa Magra, der ligger aldeles kjedeligt og har Godtkjbs Bevrtning, medens vi havnede i Rispoli, som vel er endeel dyrere ( 14 Carlin om Dagen), men af en aldeles magels Beliggenhed. Vore Vrelser, store, luftige og lyse, staae i umiddelbar Forbindelse med en stor Platfond, hvis Fod .... [Fortsat med Blyant] Jeg maa fortstte her og med Blyant for det forbandede Papiirs Skyld. Om jeg kommer til Sicilien er endnu uvist; jeg venter Svar fra Messina om Forholdene. Jeg har skrevet til Bravo om Vrelser til min Disposition fra 15de October, men jeg antager at vi kommen noget tidligere. Vi leve her meget gemytligt med en Dansk Enkefrue Hnschell fra St. Croix, og en engelsk Lord Fielden med Familie. Engelsk, Fransk og Italiensk tales mellem hverandre. Ernst Bojesen har hele Tiden reist forud for os, han har sgt os i Montreux og i Neapel, som han forlod Dagen fr vi kom.....

Toure herfra ind i Bjergene maae vi opgive, thi der vrimler af Rvere; i forrige Uge har man i Castella mare havt den Fornielse at skyde nogle Stykker. I Amalfi er aldeles usikkert; i Sorrent haves Nationalgarde, og Rverne vove sig ikke lettelig til denne By, som ligger paa en Land tunge.–

hils min egen Jonas.

Lovise hilser.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost