Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. september 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Barcelona den 9 Sept 1862.

Kjre Ven!
Nu har jeg allerede vret et Par Dage i Barcelona, herfra skal De og Deres Kone have dette Brev rigt paa Hilsener til Deres Brn og vore flles Venner. En Maaned var jeg og Jonas Collins sammen med hans Forldre og Sster dels i Brunnen deels i Interlaken og Montreux, velsignet Veir fulgte os; vi besgte Giessbach, Grindelwald & og det hele Ophold gjorde isr Etatsraad Collin godt, han blev opfrisket og forynget, for ieblikket er han vist i Neapel, vi have i Dag hrt fra ham i Genua. Endnu er Spanien ikke stort forskjelligt fra syd Frankerige og de mange glimrende Boutikker her paa Rambla giver denne Udseende af en livlig Pariser Boulevarde; Veien var heller ikke besvrlig og vi havde jo Jernbane fra Gerona, men paa Hovedveien maatte vi flere Steder kjre over dybe / rivende Strmme, saa Vandet gik ind i Vognen. Collin og jeg boe paa Rambla i Fonda del oriente, hvor vi fra vore Balconer, hvor vi ryge vor Cigar, jeg maa tilfie, at jeg ei finder stor Behag i Cigar-Rygningen, saa vi ned paa de mange promenerende Damer der i sorte Mantiller og med bevgelige Vifter bevge sig op og ned under de hie Plataner; Maaneskinnet her er aldeles fortryllende, saaledes saa jeg det ikke Italien, kun paa Middelhavet nede ved Malta kjendte jeg Sligt! Theatrene ere desvrre lukkede, men Folkelivet om Aftenen erstatter mig Savnet af Operaen. Herfra reise vi, om Gud vi, "til Valencia!" Reisen er nok lidt mere besvrlig end naar man gjr den med den weberske Musik i Preciosa. En Deel Besvrligheder vente os vel paa denne strre Reise gjennem hele Landet, maa vi kun, min Reisekammerat og jeg, blive ved / Sundhed og Humeur, mit er Gud ske Lov let bevgeligt, hans noget tungt, han hrer ikke til de glade og det bedrver mig, men det bliver nu ikke anderledes! - - Hr Schjerbech en Broder til Billedhuggeren er os til megen Gavn og utrttelig i et Humeur. Gld mig med et Brev, De skal ikke frankere det, alle Breve hjemme fra maa dog igjen betales her; send mig det til min Banquier Wunderlich & Priesz i Malaga. Seer De Fru Conferetsraadinde Kock da hils hende og siig at Brev fra hende har jeg idag modtaget her, det er det eneste endnu hjemmefra. Lad mig vide om der tnkes paa at Dinorah skal opfres og naar, jeg faaer maaskee i den Anledning at bede Dem om Eet og Andet. Deres Svoger og hans Brud maa De hilse ligesom ogsaa Excellensen Tillisch og mine unge Venner Scharff og Eckard, jeg nvner disse tre sammen og tillader mig endnu at tilfie Hedt, da alle disse Herrer jo sees i Theatret. Nu lev hjertelig vel! Deres hengivne H.C.Andersen

Til
Hr Etatsraad Thiele
Ridder af Danebrogen &
boer paa Charlottenborg,Kongens
Ny torv
Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm