Dato: 7. september 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

405. Til Henriette Collin.

Barcelona den 7 September 1862.

Kjre Fru Collin!

Vi ere meget begjrlige efter at hre fra Dem, vide hvorledes De og Deres have det og hvor De er. Vi kom igaar Aftes her til Barzelona; de frste Reise-Plager ere da prvede; da vi kom til Lyon manglede min Kuffert, den var gaaet videre og frst nste Dag kom den tilbage, men saa sent at vi maatte blive til nste Dag igjen fr vi kunde komme fra Lyon. I Nimes boede vi godt, men Jonas havde strk forkjlet sig, hostede og havde strk Snue, som nu frst er i Aftagende. I Perpignan blevjeg snydt for 10 Frank og betalte dernst 10 Frank for spansk Visa, som konsulen siden sagde ikke havde vret Behov; Poletiet derimod meente jo og jeg betalte; altsaa tabt een Napoleons. Vi maatte dernst blive til tredie Dags Morgen i Perpignan for at faae Plads med Deligensen, jeg sad inde, Jonas ovenpaa, og vi maatte afsted Klokken 3 om Morgenen, hvorfor vi den Nat var i Klderne fr Klokken to. Pyrenerne vare meget ubetydelig[e] at komme over, men deiligt gldede et Sneebjerg i Morgenstunden. Det var da vi kom ind i Spanien, som man her ikke kjendte til Broer, vi kjrte i susende Fart over Vandbeholdninger og Floder, eet Sted kom vi over en bred, rivende Flod, saa at Vandet gik ind i Vognen; nogle baskiske Bnder havde der en lille Indtgt som Frere, en tre fire Stykker der kun havde deres Trie paa481 ledte Hestene og spadserede om uagtet der var mange Damer i Deligensen; jeg havde ikke Tanke om Fare og nu hrer jeg at der paa samme Sted for nogle Dage siden vltede en Deligense og tre Pasagerer druknede. Aldeles delagt af Kjrselen naaede vi Gerona og kom til Hvile i Jernbanens frste Klasse, flere Timer kjrte vi her tt ved det rullende Middelhav, Maanen skinnede der paa, men Klokken halv ti om Aften[en] fr vi naaede Barcelona hvor Hr Schierbeck tog mod os og var os til stor Hjelp i den Forvirring og Heftighed her var. Det var nsten Uhyggeligt og Jonas mistede sine Ngler til Kuffert og Kiste, dem Schierbeck havde faaet482 da der igjen skulde aabnes Alt; endeligt havnede vi i Fonda del Oriente, hvor der er meget godt, men dyrt, vi blive nu til i nste Uge! gld mig med Brev[;] hils Deres Mand og Luise.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen : Hver af os har sit Sovevrelse og flles en Salon483.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost