Dato: 20. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Bøgh
Sprog: dansk.

Montreux den 20 August 1862.

[Udskrift:] Til Hr. Frederik Bøgh.

Adresse: Velærværdige Hr. Pastor Blædel, Sognepræst til Garnisonskriken, Garnisonspladsen i Kjøbenhavn.

(H. C. Andersen).

Kjære Ven! De skulde høre fra mig paa Reisen, var en Aftale, jeg vil allerede begynde at indløse mit Løfte, og naturligvis af den egoistiske Grund snart at høre fra Dem igjen for at vide, hvorledes De lever og hvorledes det rører sig i Kunst og Literatur hjemme; glæder De mig meget snart med Brev, da send det til Frankrig, til Perpignan, poste restante, der er jeg i Løbet af 14 Dage for i hast at gaa over Pyrenæerne ind i Cids og Cervantes Land. Skriver De senere da send det til den danske Konsul i Barcelona. Paa Udreisen havde jeg den Glæde at møde Fru Jerichau, det vil sige hun var paa det Banetog der kom, jeg paa det der gik; ved Ringsted krydsede vi hinanden, hun kjendte mig, raabte mit Navn, jeg hendes, og saa foer vi afsted. Hils hende og Familien. Jeg besøgte Fru Ingemann, var et Par Timer hos hende og fandt hende mærkværdig rask, hun var som styrket ved en deilig Drøm, hvori hun havde seet Ingemann, saa glad, saa lykkelig; jeg følte mig forunderlig bevæget ved at være her, savne ham og dog idelig have en Følelse af, nu aabnes Døren, nu kommer han ind, han er ikke borte, ikke død. Jeg saa flere interessante Manuskripter, en Deel rigtignok Brudstykker, men flere dannede dog en Heelhed; de ville senere udkomme. Dette er imidlertid noget De ikke skal nævne, saaledes at det kunde komme i Bladene. Festen i Flensborg som jeg overværede, fyldte mig med mange Minder, især tænkte jeg der paa min kjære Frederik Læssøe og hans gamle Moder. Løven tog sig herlig ud op mod den blå Luft, Vinden susede i Træerne, som var det de henfarne Aander, der istemte Sangene ved Forsamlingen. I tre Dage reiste Collin og jeg gjennem Tydskland og da vi naaede Brunnen var allerede hans Forældre og Søster der. Det er ganske mærkeligt hvor godt Reisen allerede har virket paa Etatsraad Collin, han saa ti Aar yngre ud, end da han reiste bort. Vi bleve en otte Dage sammen ved Vierwaldstettersøen, kjøre saa over Brünig til Interlaken, hvorfra vi besøgte Giessbag og Gletscherne ved Grindelwald, en Deel af Sceneriet for mit Eventyr: "Iisjomfruen". Siden gik vi til Bern og Freiburg hvor vi hfrte deiligt Orgelspil paa et af Verdens største Orgler; Organisten er en sand Mester og ligner i sin Phantaseren den berømte Abbed Vogler, hvem De nok har hørt om. Det er forunderlig, hvilke Toner der kan løfte sig fra Orgelpiberne, de klang som skjønne Alt-Stemmer som Klokkeklang, som rullende Torden i Bergene. Nu boer Collins og jeg allerede paa femte Dag i Montreux, omgivet af Figentræer, Laurbær, Roser og Granatbuske, i det deiligste Sommerveir, Luften er 30 Grader, men fra Savoiens sneedækkede Bjerge kommer forfriskende Køling, Søen vexler i de herligste Farver og Aftenerne ere fortryllende; Kometen have vi da lige ud for vor Terrasse. Hils Pastor Blædel fra alle Collins, føi min Hilsen til og glem mig ikke. Deres meget hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm