Dato: 14. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Bern 14 August 1862.

Kjre Fru Scavenius!

Nu har jeg allerede vret fjorten Dage i Schweitz og bliver her vel endnu ligesaa lnge fr jeg gaaer ind i Frankerige og sger til Spanien; Varmen er overordentligt strk og jeg har, fra jeg forlod Danmark kun har faaet to Regn-Dage, nemlig i Interlaken; der, saa nr Gletscherne og de besneede Bjerge var det de to Dage temmeligt kjligt. Jeg begyndte da min Udreise, som De veed, med at overvre Festen i Flensborg, der var smuk og gribende; Lven tager sig herlig ud; I tre Dage naaede jeg, med min unge Reisekammerat Collin, Schweitz, hvor vi i Brunnen traf sammen med hans Forldre og Sster, siden den Tid have vi fulgtes ad; vi lagte Veien over Brunig til Brientz og Interlaken, hvorfra vi besgte Gssbach, Interlachen &. Igaar kom vi her til Bern, hvor vi boe i det prgtige Bernerhoff og have en henrivende Udsigt fra vore Vinduer; hele den besneede Alpekjde ligger i det varme Sollys. Jeg har i Formiddags besgt Baggesens Sn, det vil sige, Snnen af Digteren, der er Prst her ved Domkirken og er en Sn af Sophie Haller, altsaa ogsaa et Digterbarn. Fra Danmark har jeg endnu ikke modtaget et eneste Brev, mine Venner ere ikke meget skrivende; fra Udlandet derimod har jeg faaet Brev, saaledes fra London, at Fru Jerichaus Billede, hvorpaa jeg sidder og lser for et sygt Barn, vkker opmrksomhed; Fru Serre har ogsaa skrevet mig til, men hun er trist, idet Major Serre er kommet endnu mindre vel fra Badet i Schwarzwald. Meget lnges jeg nu efter at hre hvorledes det staaer til paa Basns; hvorledes de Alle der have det. Otto tilbringer vel sin Ferie i Hjemmet, Frken Luzia er glad og vel, Miss Dunloup gjr endnu sine Morgenvandringer og Lordi bevarer sin medfdte Elskvrdighed. n af de Alperoser jeg plukkede paa Basns og prssede har jeg sendt til Locle paa Jurabjergene med Tilfiende hvor den var fra og at de der kunne see hvorledes Alperoserne blomstre i Danmark. Gid at jeg, naar de igjen nste Aar blomstre der, maa vre paa det kjre Sted, glad og sund, ligesom jeg nsker at jeg maa blive der venligt i Alles Tanke. At jeg paa Udreisen ikke kom til Glorup, var ret kjedsommeligt, jeg havde saa gjerne seet Grevinden og den hele Kreds; naar De skriver vil De da bringe min Hilsen. General Oxholm mdte jeg i Flensborg, han var saa venlig at sige at han vilde anbefale mig til sin Familie i Sevilla, men jeg har aldeles ikke beholdt dennes Navn, maaskee jeg fra ham faaer et Kort, hvorpaa Navnet er opgivet, Deres Naade lgger det nok indeni et af de Breve jeg haaber at erholde fra Dem fr jeg kommer til Sevilla; skriver De i Lbet af 14 Dage fra Dato, da beder jeg om at det, med fransk Udskrift, sendes til Montreux ved Genfersen, skriver De senere da beder jeg om at det adresseres til vor danske Consul i Barcellona. Fra Fru Collin har jeg Hilsen til Deres Naade, hun og Datter fle sig srdeles tilfredse og Etatsraad Collin har overordentligt godt af Touren, det er som om den havde forynget ham. Det seer imidlertid saa bevgeligt ud i Italien at jeg nsten frygter at de ikke komme der! vil Deres Naade sende Grevinde Holstein og Wanda min hjerteligste Hilsen, fra Montreux skriver jeg hende til. Nu lev hjertelig vel! Deres naades taknemmelige hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus