Dato: 8. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Interlaken den 8 August 1862,

Kjre Etatsraad Drevsen!

Det lader som De ikke endnu har faaet Brev fra de Andre, saa skal De have Brev fra mig og, naturligviis venter jeg ble for Pre, det vil sige, naar Else Skolemesters forklarer, Brev for Brev og et saadant fra Dem haaber jeg at erholde i Montr[e]ux ved Genfersen poste restante, (NB med fransk Udskrift). - Allerede paa tredie Dag boe vi, det vil sige Collins og Andersen, her i Hotel Victoria; godt indqvarteret, udmrket Mad og Drikke, dertil den store Schweizernatur rundt om os, "Jomfruen" i sin hvide Sneekjole ligeforan, Kerne gaae med Klokker paa den grnne Eng og magelse store Valdndtrer skygge rundt om; her er deiligt, men Jette og isr Louise, kunne ikke glemme Brunnen og lnges efter den vilde aabne S, de havde der; Eduard er derimod glad ved Alt og gaaer fra den tidlige Morgen til den sildige Aften og spiser enhver Ret, Ting, han hjemme aldrig fr vilde nyde. / "Jeg forstaaer mig ikke selv", sagde han igaar til mig; "Jeg er komplet Driver og finder mig ypperligt deri, jeg gidder ikke engang lse i en Bog, kun drive om, og Tiden gaaer ypperligt, som om jeg havde fuldop at bestille!" men just det at han saaledes, just som han skal, kan ganske give sig hen, vre stadig i Bevgelse og i den friske Bjergluft faaer ypperlig Appetit, har ganske mrkeligt opfrisket og styrket ham;jeg vilde nske at de hjemme kunde see hvor forynget han er blevet; Schweiz har allerede vret ham den bedste Lge og han tnker ikke paa at forlade dette Bjergland fr Udgangen af denne Maaned. Louise gaaer meget, meest med Jonas, lange Aftentoure; imellem alene med mig og da er hun livlig. Reisen her til fra Brunnen over Brnig angreb hende ellers meget, hun sov dog en Deel i Vognen, selv paa Dampskibet, men kom som delagt her til Interlaken; igaar var hun endnu lidt trt; i Dag er hun aldeles rask og livlig, hun og jeg / have gaaet en lang Morgentour. Jonas og Eduard ere oppe paa Bjergene, Jette sidder i Avis-Salonen og studerer Aviser. Af Bermtheder her i Interlaken er Kossuth han boer lige ved Siden af os, er en Mand lidt strre, men strkere bygget, end Eduard, gaaer i graa Kjole og en graa Hat med bredt sort Baand om og har et graat Skjg. Igaar paa Promenaden her mdte Louise og jeg Freuchen med Kone, (forrige Frken Povelsen) de vare komne om Morgenen og vilde allerede tidlig i Dag afsted igjen for over St Gothardt at naae Genua og derfra over Paris til Kjbenhavn, altsammen i Gallop! Igaar fik Jonas Brev fra Jonna, deri laae et lillebitte Epistel til mig, som gldede mig meget, havde det bare vret lidt strre! tak hende! Hun skal senere faae Brev fra mig, jeg antager at De lader hende lse dette, ligesom at ogsaa Deres Kone lser det; Eet og Andet om Familien heri maa jo interessere. I Aviserne see vi aldeles Intet hjemme fra, heller ikke om Festen i Flensborg, der staaer kun at Prinds Christian og Familie besger / Kongen af Sverrig! - Paa Mandag tnke vi at gjre Udflugten til Grindelwald; en 8 a 10 Dage i det Hele blive vi her og da gaaer det i een Tour over Freibourg til Montreux, hvor ivrigt Varmen for ieblikket skal vre saa strk at mange Familier ty til Interlaken for at kjle sig af; her er imidlertid saa hedt at jeg gaaer i tynde Sommerklder med et tyndt Baand om Halsen istedet for Halstrklde. Reisen over Brnig overraskede Jette srdeles, hun venter ikke at see Noget mere storartet, end det hun her saae; Bgetrerne vare saa friske grnne som i det tidlige Foraar hjemme hos os. Vi havde taget en Vogn sammen, der rigtig nok blev doppelt saa dyr som med Posten, og Eduard og jeg sade elendigt; jeg var, ved Reisens Ende, ganske delagt; nste Gang gaae vi med Posten. Nu har jeg givet Dem et langt Brev, gld nu mig med et lignende; Viggo har faaet en lille Skrivelse, Einard skal faae fra Montreux! hils dem alle tre, Snnerne, ligesom Deres egen Frue og Jonna.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

[langs kanten:] Hils Theodor fra mig! -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 622-28)